The Social Reading Club discussion

Brave New World
This topic is about Brave New World
15 views
A Brave New World - groepsdiscussie 30 April

Comments Showing 1-3 of 3 (3 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Nadia (new)

Nadia | 3 comments Mod
Op 30 april is er een groepsdiscussie over A Brave New World van Huxley (ook vertaald in het Nederlands) bij de groep Classics without the Class - Leuk om bij te zijn!


message 2: by Nadia (new)

Nadia | 3 comments Mod
Heeft iemand gekeken naar de comments bij de boekbespreking van Brave New World? Wat vinden jullie van het dialoog? Het valt mij op dat de blogpost interface vooral allerlei monologen mogelijk maakt maar dit gebeurt ook bij Leestweeps, pas als de discussie wat verder is komt een soort gezamenlijke gesprek los?


Evalien | 1 comments Ik ben bezig in Brave new world maar heb nog niet naar de discussie gekeken. Bij Age of Innocence heb ik wel een enkele comment tussendoor gegeven. Toen werd er wel op elkaar gereageerd maar beperkt inderdaad. Blijft lastig met zo'n rij comments onder elkaar. Mensen geven denk ik vooral graag hun eigen mening of sluiten aan bij iemand waar ze het mee eens zijn. Dan heb je natuurlijk ook nog dat het merendeel passief meedoet aan zo'n leesclub. Wel lezen, niet reageren.


back to top