Goodreads Librarians Group discussion

Renate Lachmann
This topic is about Renate Lachmann
20 views
Adding New Books > Renate Lachmann - Phantasia / Memoria / Rhetorica

Comments Showing 1-5 of 5 (5 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Ivan A. (new)

Ivan A. (ivanabu) | 166 comments Renate Lachmann
Phantasia / Memoria / Rhetorica
2002
Zagreb: Matica hrvatska


about the book:
Knjiga dvanaest izabranih kulturalno-teorijskih i književno-povijesnih studija o problemima pamćenja i sjećanja, te njihova odnosa prema intertekstualnosti; o procesu razgradnje i nestajanja retorike; o problemu fantastike u povijesti književne teorije od antičkih vremena do današnjice i razvitku same fantastičke književnosti, te o međusobnoj povezanosti svih ovih problema i njihovoj prisutnosti i razrađenosti u djelu Mihaila Bahtina.


picture:
http://www.matica.hr/www/wwwizd2.nsf/...


message 2: by Catalina (new)

Catalina | 2065 comments here: http://www.goodreads.com/book/show/17...

Don't you also have ISBN; number of pages, format?


message 3: by Koenraad (new)

Koenraad (koenraadkelemen) | 4875 comments ISBN, number of pages and format added - got them from the publisher.


message 4: by Ivan A. (new)

Ivan A. (ivanabu) | 166 comments ISBN 953-150-560-8

465 p.

paperback


message 5: by Vicky (new)

Vicky (librovert) | 2459 comments 4 was already taken care of.


back to top