داستان كوتاه discussion

45 views

Comments Showing 1-8 of 8 (8 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Matin (new)

Matin (matin31) | 23 comments توی پیاده رو داشت میخواند

گل دارم گلای قشنگ .از همه رنگ دارم.آقا ترو خدایه شاخه بخر.بیا خانوم بیا نزدیکتر دلت نلرزه .من رو گلام قیمت نمیذارم. یه شاخه بردار وهر چی دوس داشتی بده. هی اقا چیه زل زدی نیگاه میکنی؟..باشمام..گلام چشاتو گرفته؟..این خوبه ؟..نه؟..اون یکی چطور؟..بازم نه؟...بیا..بیا سفیدشو ببر..هرچی هم دلت خواست شعر عاشقونه روش بنویس وتقدیمش کن به خانومت ..آخه چرا دست به این ظریفی تو جیب به اون گشادی نمیره ها؟..چیه نمیخوای؟...خب نخواه..به درک..بروبابا خریدار نیستی.برو پی کارت بینم..مرتیکه مسخره لیاقت گهم نداره اومده روگلای من قیمت میذاره.

هی دختر؟

چیه فحش میخوای؟

نه میخوام بگم کسی تو پاییز دنبال گل نمیگرده..بروچندتا روسری وکلاه پشمی بردار بیار بیشتر خریدار داره

اولندش تو توی بازار نیستی نمیدونی چی خریدار داره.پس خودتو نخود نکن ..دومندش مگه تو فضولی ..اصلا میخوام تو پاییز گل بفروشم

گل تو بهار بیشتر خریدار داره ..باور کن من میدونم ..اگه تو بهار یه سبد گل بیاری میتونی همشو بفروشی.

خیلی شاعرانه نطق میکنی ..داره خوشم میاد ازت ..اول از همه اگه تو بهار گل بفروشی قیمتش میاد پایین .دوم شخصیتش میاد پایین ..آخه گل فقط باید تو دستای دختر ی مث من فروخته بشه ..اونوخته که قیمتش میشه سه چهار برابر..میشه ملکه شخصیت ..اوهوی ....هواست کجاس؟...واسه بابای خدا بیامرزم حرف نمیزدما ...حالا یه شاخه بهت بدم تو فکرش نری و دلت واشه؟

خریدار گلی مث شمام که واسم حرف بزنه ودردودل کنه

خیلی بانمکی باید بگم ننت یه زاغ اسفند دود کنه نظر بترکونه خدایی نکرده چش نخوری ولوشی رو زمین در ضمن حواست باشه یه وخ دیدی
به دل گرفتی؟

اگه به دل میگرفتم که تا حالا پرشده بود ومیدادم خالیش کنن

حتما دلت آسمونه که پر نمیشه

نه اون دل دریاییه نه آسمونی

وختی گل تو پاییز خریدار بیشتر داره دل آسمونی باشه صفاش بیشتره خانم گل

چند قطره آب روی گونه های دختر چکید

این آسمونم که همیشه خدا ابریه ..الانه که شری بریزه پایین ..برم تا کارو کاسبیمو بهم نریختهmessage 2: by ستاره (new)

ستاره (sisily_clfyhoocom) | 437 comments زیباو دلنشین بود
آخه منم آسمون دلم ابریه
:(
؟؟؟...


message 3: by Mehdi (new)

Mehdi | 1795 comments Mod
خيلي با حال بود.
ممنون متين جان.


message 4: by Rose (new)

Rose | 449 comments زیبا و آشنا،عالی بود


message 5: by M.H.R (new)

M.H.R (mhrr) | 313 comments زيبا بود! و البته كمي تكراري!


message 6: by ArEzO.... (new)

ArEzO.... Es | 1252 comments خودش به تنهایی داستان نبود
اما دیالوگ بسیار زیبا و دلنشین ای است که از صفحات یک داستان خوب می تونست باشه

همواره موفق


message 7: by ماهور (new)

ماهور (mahoor) | 214 comments متین عزیز قشنگ بود
ولی داداش متینت این رو قبلن گذاشته بود
;)


message 8: by Farzan (new)

Farzan (persianguy1983) | 1379 comments متین قشنگ بود


back to top