Turkish Reading Challenges discussion

181 views
Okuma Listeleri - Reading List > İrem'in 2013 Mücadeleleri

Comments Showing 1-3 of 3 (3 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by irem nur (last edited Dec 31, 2012 08:43AM) (new)

irem nur (iremnur03) | 40 comments 2013'te önceden belirttiğim gibi kitaplığımdaki var olanları bitirmekle uğraşacağım. Tabi ki okulda okuduklarım da bu listelere eklenecektir. Şimdilik bir liste hazırladım ama ilerde değişir ya da sırasını takip etmeyebilirim. Genelde o an ne istiyorsam onu okuyorum.
Katıldığım mücadeleler;

1. Hiç Bitmeyen Grup Okuma Mücadelesi
2. Ciddi Okuyucular Mücadelesi - 2013 Karma Seviye 1


back to top