دوستداران شهریار discussion

4 views
سريال شهريار

Comments Showing 1-2 of 2 (2 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Elnaz (new)

Elnaz | 26 comments به نظر من پرداختن به زندگي شخصيت هاي بزرگ و افتخار آفرين كشور بسيار ارزشمند است.
مثلا همين سريال تاثير زيادي در شناختن شهريار شاعر عزيز كشورمان دارد من تا قبل از اين سريال خيلي به دنبال شعرهاي او نبدم ولي با تماشاي اين فيلم ترغيب به خواندن اشعار اين شاعر شدم.


message 2: by f. (last edited Jan 06, 2008 01:10PM) (new)

f.  | 44 comments لینک دانود موزیک سریال شهریار


http://www.4shared.com/file/30220070/...source:
http://golestanedoost.blogfa.com/post...


back to top