انجمن شعر discussion

37 views
كارگاه شعر > سرطان

Comments Showing 1-8 of 8 (8 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Mehdi (last edited Jan 05, 2013 11:49AM) (new)

Mehdi | 158 comments شعرم هرآینه تصویر می کند
با تو هر آنچه که تقدیر می کند
چیزی شبیه عفونت شبیه مرگ
خود را درون تو تکثیر می کند
اینجا همیشه یکی زود می رود
اینجا همیشه یکی دیر می کند
در رفتن تو قصه هاست قصه ها
از غصه ای که مرا پیر می کند
هر وقت صحبت پرواز می کنی
چنگم درون زمین گیر می کند
امروز روسری تو چقدر آبی است
فردا بنفش، چه توفیر می کند
وقتی که موی تراشیده ی سرت
دیروز را به پای تو زنجیر می کند
از چینِ چشم تو یا قرص چینی است
غم در نگاهِ تو تاخیر می کند
وقتی دروغ، هنگام دورزدن
در پیچ آخر تو، گیر می کند
رسم است روی زمین ادعای پوچ
روباه عربده ی شیر می کند
حالت شبیه به حالات میهن است
سی سال غده زمین گیر می کند
عرض غزل که به دادت نمی رسد
طول قصیده چه تاثیر می کند


message 2: by پری (new)

پری | 7 comments شعر تمیز و قشنگ و بی نقصی بود
اگر سلیقه ای بخوام بگم به نظرم سعی کن از جمله ها و تشبیهات و حالاتِ قدیمی و تکراری که تو شعرا زیاد استفاده شده،کمتر استفاده کنی
از چینِ چشم تو یا قرص چینی است
غم در نگاهِ تو تاخیر می کند
اینو خیلی دوست داشتم آفرین


message 3: by Mehdi (new)

Mehdi | 158 comments پری wrote: "شعر تمیز و قشنگ و بی نقصی بود
اگر سلیقه ای بخوام بگم به نظرم سعی کن از جمله ها و تشبیهات و حالاتِ قدیمی و تکراری که تو شعرا زیاد استفاده شده،کمتر استفاده کنی
از چینِ چشم تو یا قرص چینی است
غم در نگ..."


ممنونم پری جان
نکته ی خوبی بود
تمام تلاشم این بوده که از ترکیبات تکراری احتراز کنم و به فضاهای خلاقانه و نو نزدیک شم
و هرچه بیشتر از مولفه های غزل روز پیروی کنم
...
خوشحال تر میشدم به اون قسمت هایی که باب سلیقه ت نبود که شاید رنگ و بوی قدیمی هم داشت رو اشاره میکردی
...
باز هم ممنون


message 4: by Mehdi (new)

Mehdi | 158 comments Másoome wrote: "هنگ آروم و تقریبن روان شعرت حس درد یه بیمار و غم شاهد بیماری رو بهم منقل کرد.
این آرامش و مکث که در خطهای شعرت قبلتر هم دیدم دوست دارم و بلدم با خوندنش کنار بیام
اما نمیدونم که برای همه ممکن هست یا..."


شما همیشه لطف دارید
ممنونم از زحمتتون


message 5: by Reza (new)

Reza speed (rezaspeed) | 9 comments سلام

من تنها می تونم بگم که این بیت آخر بدجور منو تحت تاثیر قرار داد :
عرض غزل که به دادت نمی رسد
طول قصیده چه تاثیر می کند
شعرتون رو خیلی پسندیدم

موفق باشید


message 6: by Amin (new)

Amin (gharibehichestan) | 126 comments سلام
شعر خوبیه و با ترکیب های عالی
وقتی که موی تراشیده ی سرت
دیروز را به پای تو زنجیر می کند
این بیت منو گرفت مخصوصن که من یه سرطانی تو خونم دارم و اینها رو به چشم دیدم
دمت گرم


message 7: by Mehdi (new)

Mehdi | 158 comments Reza wrote: "سلام

من تنها می تونم بگم که این بیت آخر بدجور منو تحت تاثیر قرار داد :
عرض غزل که به دادت نمی رسد
طول قصیده چه تاثیر می کند
شعرتون رو خیلی پسندیدم

موفق باشید"


طول عمر با عزت داشته باشی


message 8: by Mehdi (new)

Mehdi | 158 comments Amin wrote: "سلام
شعر خوبیه و با ترکیب های عالی
وقتی که موی تراشیده ی سرت
دیروز را به پای تو زنجیر می کند
این بیت منو گرفت مخصوصن که من یه سرطانی تو خونم دارم و اینها رو به چشم دیدم
دمت گرم"


از صمیم قلب برات آزوی سلامتی می کنم
ممنون از لطفت


back to top