Great Persia discussion

2 views
سیاسی > Didar ba Ahle Yazd

Comments Showing 1-3 of 3 (3 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by A-Leee (new)

A-Leee | 69 comments Mod
in didar man o yade didari endakht ke ba bachehaye amir kabir dashtan.....
chan sal pish aghaye khameneie tasmim greftan ke be daneshjooyaye amirkabir ye sari bezanan, vali az ghaza...
80 darsad kesaie ke ejazeye hozoor dar salon e daneshgah o peida kardan aslan daneshjoo naboodan, balke az basijihaye kharej e daneshgah boodan va montakhab khodeshoon boodan....
bekhatere hamin ghazie ham reiese daneshgah amirkabir ba feshare daneshjooha chan mah bad bar kenar shod!!!
ba estenad be hamin ghazie, man nemitoonam bavar konam ke kesaie ke too yazd ba ishoon molaghat kardan , daneshjoo boode bashan va ya aslan too yaz zendegi mikardan.....nazare shoma chiemessage 2: by Fereshteh (new)

Fereshteh | 1 comments ta onjayi ke man mardome yazd ro mishnasam, mardomi fahim va basavad hastand va albate motale'. agar be safare aqaye rais jomhor be yazd ham negahi dobare bendazim mibinim ke on esteqbali ke az ishon shod, dar haqiqat estebale mardome yazd nabod!
fekr mikonam inbar ham mardom fahime yazd chendan naqshi toye in jor filmhaye donbale dar nadarand.


message 3: by A-Leee (new)

A-Leee | 69 comments Mod
man ba nazaretoon kamelan movafegham, choon hata zamani ke amoo mahmaood be yazd raft , shanidam pelakardhaie zade boodan ke :
be shahre aghaye khatami khosh oomadi!


back to top