Syria Readers Association discussion

80 views
بعض اللهجات العربية القديمة ومسمياتها

Comments Showing 1-2 of 2 (2 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Sarah (new)

Sarah Shahid (sarahshahid) | 37 comments لقد ذكرني موضوع اللغة السورية بهذا الموضوع الذي قرأته سابقاً في إحدى المجلات

بعض اللهجات العربية القديمة ومسمياتها:

الاستنطاء: وهي لهجة أهل اليمن، تقوم على إبدال العين الساكنة نوناً إذا جاورت الطاء، فمثلاً كلمة أعطى يلفظونها أنطى.

الإمالة: وهي لهجة قبيلتين من قبائل العرب
الأولى: لهجة قبيلة تغلب حيث يبدلون الألف واواً، فمثلاً كلمة باب تصبح عندهم بوب، ولهذا السبب عرفنا سبب كتابة كلمتين هما: "الصلاة والزكاة" والثانية: لهجة قبيلة تميم حيث يبدلون الألف ياء، ففي قوله تعالى: "والضحى والليل إذا سجى" يقرأونها: " والضحي والليل إذا سجي"

التسكين: وهي لهجة قبيلة ربيعة، تقوم هذه اللهجة على تسكين آخر كلمة في الجملة، ففي قولنا كتبت خطابا ينطقونها: كتبت خطاب، وهذا مصداق قول علماء اللغة: العرب لا تبدأ بساكن، ولا تقف على متحرك، ولا تجمع بين ساكنين.

التسهيل: لهجة أهل الحجاز، تقوم هذه اللهجة على تغيير الهمزة بحرف يناسب الحرف الذي قبله، فكلمة فأس يلفظونها فاس، وكلمة بئر يلفظونها بير وكلمة رؤؤس يلفظونها روس.

الحذف: وهي لهجة قبيلتين من قبائل اليمن وهما قبيلة خثعم وقبيلة زبيد
تقوم هذه اللهجة على حذف نون "من" إذا وليها ساكن مثل: خرجت من المسجد يلفظونها خرجت ملمسجد، وكلمة بيضاء تصبح بيضا، وكلمة حراء تصبح حمرا، وكلمة السماء تصبح السما.
أما قبيلة بلحارث فتقوم على حذف الألف واللام من بعد على الجارّة. مثل: ركبت على الحصان، يلفظونها ركبت علحصان.

الشنشنة: وهي لهجة اليمن، تقوم هذه اللهجة على قلب الكاق مطلقاً إلى شين، فمثلاً لبيك اللهم تصبح لبيش اللهم.

الطمطانية: وهي لهجة قبائل الأزد وحمير ويافع، تقوم هذه اللهجة على إبدال لام التعريف ميماً، مثل الهواء تصبح أمهواء، وكلمة الجو تصبح أمجو.

العجعجة: وهي لهجة قبائل قضاعة وبعض قبائل حضرموت، وبعض قبائل بادية الحجاز، تقوم هذه اللهجة على قلب الباء جيماً، فمثلاً كلمة الراعي تصبح الراعج.

العنعنة: وهي لهجة قبائل كلاب وهذيل وتميم وقضاعة، تقوم على تحويل همزة "أن" إلى عين، فمثلاً قولنا: قد علمت أنّي تصبح: قد علمت عنّي.

الفحفحة: وهي لهجة قبيلة هذيل، وتقوم على قلب الحاء عيناً مثل حتّى تصبح عتّى.

القلب: وهي لهجة قبيلة مازن، وتقوم على قلب الحرف إلى حرف آخر، مثل برطع الولد أصلها سرطع، وبعزق أصلها بعثق، وجرم اللحم أصلها جلم.

الكسكسة: وهي لهجة قبيلة بكر وربيعة وتميم، وتقوم على جعل السين مكان كاف المخاطب، فمثلاً أبوك وأمك تصبح أبوس وأمس.

الكشكشة: وهي لهجة قبيلة سعد وسكان حضرموت وتميم، وتقوم على تبديل كاف الخطاب شيناً، ففي قولنا أكرمتك تصبح أكرمتش.

اللخلخانية: وهي لهجة أعراب الشحر وعمان، وتقوم على اختصار الهمزة كقولهم ما شاء الله تصبح مشا الله.

الوتم: وهي لهجة قبيلة حمير، وتقوم عملى إبدال السين تاء، مثل الناس بالناس تصبح النات بالنات.


message 2: by عُلا (new)

عُلا | 136 comments شكرًا سارة على انك اتذكرتينا بهالمعلومات الحلوة....
بس عندي سؤال .. اذا كنت تذكرتي هي المعلومات من موضوع اللغة السورية .. ليه ما حطيتيهم بنفس الموضوع للإفادة ؟!!
شكرًا الك مرة تانية


back to top