Pinoy Reads Pinoy Books discussion

20 views
Thematic Pinoy Reading > Bagong Taon (Enero 1)

Comments Showing 1-7 of 7 (7 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by K.D., Founder (new)

K.D. Absolutely (oldkd) | 6607 comments Mod
May tema ba ang binabasa ninyo habang naghihiwalay ang taon?

Kung oo, may partikular bang libro o genre or manunulat? Bakit?

At meron bang Pinoy Book na ang paksa ay tungkol sa Bagong Taon? O kung di man paksa ay backdrop?


message 2: by Apokripos (new)

Apokripos (apokalypse) | 1424 comments Isa sa mga tunay na malikhain at kakaiba ang maikling kuwento ni Nick Joaquin na The Mass of St. Sylvestre na tungkol sa pagtatapos at pagsisimula ng taon. Kung masasabi ngang may magical realism sa ating Panitikan bago pa man ito pinasikat ni Gabriel Garcí­a Márquez isa ito sa mga kathang kumakatawan nito.

Makikita at mababasa ang kuwentong ito sa mga sumusunod na aklat:

Prose and Poems by Nick Joaquín

Tropical Gothic (Asian and Pacific writing) by Nick Joaquín

The Summer Solstice and Other Stories by Nick Joaquín

Basahin niyo na! Dali! ^.^


message 3: by K.D., Founder (new)

K.D. Absolutely (oldkd) | 6607 comments Mod
Meron yata ako ng 2 sa tatlong aklat na iyan, Jzhun. Haha. Salamat! Mabasa nga sa paghihiwalay ng taon! Mabuhay ka, Jzhun!


message 4: by Rise (new)

Rise Gusto ko yung kober ng pangatlong aklat!


message 5: by Apokripos (new)

Apokripos (apokalypse) | 1424 comments Rise wrote: "Gusto ko yung kober ng pangatlong aklat!"

Oo, maganda ang mga pabalat ng mga kasalukuyang edisyon ng aklat ni Mang Nick, ang hindi ko lang gusto ay kung bakit dapat hatiin ito sa tatlong libro. Para sa akin nawala ang esensya nito't tema ng "trophical gothic" ng mga katha. :`(


message 6: by Beverly (new)

Beverly | 375 comments jzhun, komersyalisasyon :(


message 7: by Apokripos (new)

Apokripos (apokalypse) | 1424 comments Beverly wrote: "jzhun, komersyalisasyon :("

Kurak, Miss Bevs. :(


back to top