BG Mamma discussion

145 views
търся една книга...

Comments (showing 1-3 of 3) (3 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Silvia (last edited Nov 16, 2012 05:47AM) (new)

Silvia | 11 comments Mod
Привет момичета! Обръщам се към вас с надеждата да ми помогнете да открия една книжка, която отдавна търся, казва се "Тодорини Очи" и/или родопски легенди. Книгата е стара, издадена е сигурно преди 30 години поне, не помня кой е автора нито пък издателството и не мога да я открия в нито една онлайн книжарница....ако сте я виждали някъде или имате идея къде да търся, моля ви пишете ми. Предполагам антикварни книжарници са най-подходящи, ако има такива онлайн?...Благодарна съм за всякакви идеи!


message 2: by Svetla (new)

Svetla Angelova (SvetlaBigPufana) | 5 comments Привет, Силвия. Намерих ти я тук - http://www.knijnomagazinche.com/knigi... Поръчвала съм от Книжното магазинче, изключетилно коректни са! Успех!


message 3: by Silvia (new)

Silvia | 11 comments Mod
Много, много ти благодаря!!!


back to top