Out of Reality discussion

Angelfall (Penryn & the End of Days, #1)
This topic is about Angelfall
25 views
Movies/TV > Angelfall Movie!

Comments (showing 1-3 of 3) (3 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Rhea, •The Rabid Fairy• (last edited Nov 15, 2012 05:37AM) (new) - added it

Rhea (Rh3a) | 516 comments Mod
Филмовите права на Angelfall са закупени!Asya | 47 comments Йей!


Armina (arminamm) | 51 comments И аз викам същото: Йей :). Четох новината на сайта на авторката онзи ден. Продуцентският екип е същият, който прави сериалчето Legend of the Seeker.

Също пишеше, че втората книга ще излиза през есента на 2013.


back to top