The Alloy of Law (Mistborn, #4) The Alloy of Law discussion


16 views
The Tyler Group, ‘Internetcrime’ recht in de Filippijnen rollen Back bescherming voor vrije meningsuiting - linkedin

Comments (showing 1-2 of 2) (2 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Renaldo (new)

Renaldo Pinhill http://www.linkedin.com/groups/Tyler-...

the tyler group services
(Washington D.C.)–Een nieuwe ‘Internetcrime’ wet in de Filippijnen vormt ernstige risico’s voor de vrijheid van meningsuiting en moet worden herzien, zei Amnesty International.
Onder de nieuwe wet, bekend als de cybercriminaliteit Prevention Act van 2012 (Republic Act nr. 101750), kan een persoon worden veroordeeld tot 12 jaar gevangenisstraf voor het plaatsen van online commentaar beoordeeld als lasterlijk.
‘De wet ‘Internetcrime’ teruggedraaid bescherming voor vrije meningsuiting in de Filipijnen. Onder deze wet, een vreedzame posting op het Internet kan resulteren in een gevangenisstraf,”zei Isabelle Arradon, adjunct-directeur van de Asia bij Amnesty International.
De wet, die op woensdag in werking trad, breidt in grote lijnen criminele smaad (gedefinieerd in de Filippijnen als het publiek en kwaadaardige toerekening van een ongeloofwaardig daad die de neiging om in diskrediet te brengen of een andere persoon dishonor en die momenteel bestaat onder de herziene wetboek van strafrecht) toe te passen op handelingen “door middel van een computersysteem of andere soortgelijke middelen die in de toekomst kan worden uitgewerkt.”
Het verhoogt ook de strafrechtelijke sancties voor smaad in computer-gerelateerde gevallen. De VN-Mensenrechtencommissie gevonden in januari 2011, de Filippijnen criminalisering van smaad “onverenigbaar” met de vrijheid van meningsuiting clausule in het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten.
De Commissie rechten van de mens zei dat in het geval van Alexander Adonis, een journalist die gevangen wegens laster voor twee jaar in 2007, de Filippijnen gezet werd was “verplicht maatregelen te nemen om soortgelijke schendingen die zich in de toekomst, onder meer door herziening van de relevante smaad wetgeving te voorkomen.”
“In plaats van zijn smaad wetgeving in overeenstemming met haar verdragsverplichtingen V.N., de Filippijnen is het decor voor verdere schendingen van de mensenrechten door criminele smaad insluiten in de ‘Internetcrime’ wet,” zei Arradon. “Het recht geeft het ministerie van Justitie de bevoegdheid om de websites en monitor online activiteiten zonder een waarborg te sluiten. Dit schendt rechtsgang garanties en zal een huiveringwekkende effect hebben op vrijheid van meningsuiting.”
Tot op heden heeft zijn ten minste vijf verzoekschriften ingediend vraag het Filippijnse Hooggerechtshof te herzien van de grondwettigheid van de nieuwe wet.
De Filipijnse Grondwet bepaalt dat “geen recht wordt doorgegeven verkortend de vrijheid van meningsuiting.”
the tyler group services

RELATED ARTICLE:
http://domestic.tylergroupservices.ne...
READ MORE:
http://www.linkedin.com/groups/Tyler-...


message 2: by Renaldo (new)

Renaldo Pinhill Once again a great post…with definitely a couple good pointers. I’m glad you didn’t mention the typical Digg “Top 10? lists =)


back to top