Pinoy Reads Pinoy Books discussion

31 views
Kahit Ano > Medical at Dental Mission

Comments (showing 1-12 of 12) (12 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Mara (new)

Mara (Marz0530) | 329 comments Mga kaibigan, nais ko sana kayong anyayahan sa darating na Nobyembre 18 para maging volunteer sa isang Medical at Dental Mission para sa mga bata na nakatira sa Smokey Mountain. Maging isang Ate/Kuya sa mga batang ito kahit ilang oras lang.

Sinisigurado ko na magiging masaya at hindi ninyo malilimutan ang experience na ito. Paki-click na lang ng link para sa karagdagang impormasyon. Salamat!

https://www.facebook.com/photo.php?fb...


message 2: by K.D., Elder (new)

K.D. Absolutely (oldkd) | 6582 comments Mod
Salamat sa link, Mara anak. Parang gustong sumali ng Itay mo dito sa makabuluhang aktibidades na ito. Paano ba ang dapat gawin? Makapagpa-presyon tuloy.


message 3: by Mara (new)

Mara (Marz0530) | 329 comments K.D. wrote: "Salamat sa link, Mara anak. Parang gustong sumali ng Itay mo dito sa makabuluhang aktibidades na ito. Paano ba ang dapat gawin? Makapagpa-presyon tuloy."

Itay, pumunta lang po kayo sa parking lot ng Manila Hotel bago mag 9am para sa registration, may sasakyan na po dun para sa mga volunteers papunta sa venue.


message 4: by K.D., Elder (new)

K.D. Absolutely (oldkd) | 6582 comments Mod
Ay, ganoon lang ba yon. Mukhang madali naman. Sige, basta walang ibang biglang lakad sa araw na iyon, pupunta ako.


message 5: by Mara (new)

Mara (Marz0530) | 329 comments Oo Itay, madali lang naman po. Pero may donation po na 200 para po yun sa feeding program at iba pang activities para sa mga bata. Bale po, ipapartner kayo sa isang bata. parang magiging anak/kapatid nio sila ng 2oras. Kayo ang aalalay sakanila pag nagpatingin sila sa mga doktor.


message 6: by K.D., Elder (new)

K.D. Absolutely (oldkd) | 6582 comments Mod
Hay, cute. Magaalaga ako ng bata sa loob ng 2 oras. Kailangan may food kami. Food talaga ang unang naisip.


message 7: by Mara (new)

Mara (Marz0530) | 329 comments Itay, pag navovolunteer kami, may pinamimigay na ding pagkain at inumin :)


message 8: by K.D., Elder (new)

K.D. Absolutely (oldkd) | 6582 comments Mod
Ay sige. Pero syempre, magdadala ako ng tsokelate para sa alaga ko. 2 hours kaming (kasama talaga ako) kakain ng Cadbury.


message 9: by Mara (new)

Mara (Marz0530) | 329 comments Hihilahin ko din yung alaga ko papunta sa inyo para makakain din kami ng Cadbury. Haha!


message 10: by K.D., Elder (new)

K.D. Absolutely (oldkd) | 6582 comments Mod
Tapos papagalitan ng dentista dahil puro tooth decay eh pinakain ko pa ng Cadbury!


message 11: by Mara (new)

Mara (Marz0530) | 329 comments Haha! Ikaw pala ang may sala,Itay! kaya nasira ang ngipin, kain ng kain ng matamis.


message 12: by K.D., Elder (new)

K.D. Absolutely (oldkd) | 6582 comments Mod
Tama. Sarap kasi ng Cadbury! Mapapagalitan ng dentista. BI ang ama-amahan.


back to top