داستان كوتاه discussion

90 views
آتش نمناک جنگلی

Comments Showing 1-10 of 10 (10 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Maria (last edited Feb 18, 2009 09:09AM) (new)

Maria (maria_jabbri) | 691 comments اشکان عزیز

به زیبائی جنگل مه آلود سیاهکل را
به تصویر کشیده بود در واژه های نرم و لطیف
و مهابت و سنگینی دوری آن یار سفر کرده را
(یگانه هستی بخش عالم رحمتش را قرین سازد)

زیبا بود. ممنون


message 2: by Farzan (new)

Farzan (PersianGuy1983) | 1379 comments شعر قشنگی بود من زودتر شنیده بودم اما باز هم خوندنش لذت بخش بود


message 3: by Arina (new)

Arina | 14 comments خوبه كه زمين رو پي ريشه كندين و به گنج رسيدين
اشكان !
شعر زيبايي بود لذت بردم مرسي


message 4: by Farzan (new)

Farzan (PersianGuy1983) | 1379 comments اشکان آرینا نه آریانا
مجید دلبندم


message 5: by Behzad, دیوونه (last edited Mar 04, 2009 04:13AM) (new)

Behzad Vahdati manesh (behzadium) | 1319 comments Mod
این اشکان یه مشکلی داره ها جدیدا خیلی از این قبیل سوتی ها میده
فرزان جان ،دوست جونش ، به دادش برس


message 6: by محسن (last edited Mar 04, 2009 12:10PM) (new)

محسن | 228 comments آرینه ، آریانا، آرینا مسئله اینست . من هم از ایشون معذرت می خوام


message 7: by Farzan (new)

Farzan (PersianGuy1983) | 1379 comments اشکان تو چطوری آرینا را آرینه خوندی بذار یک وقت چشم پزشک بگیرم برات مشکل دار شدی شایدم...


MahtaBi KhaNooM | 1778 comments :)) اشکان جان..چرا 2ساعتي به خودت استراحت نميدي؟! اينا از خستگيه... آرينه !!!ا :)) الهي


message 9: by Parva (last edited Jan 24, 2010 09:15AM) (new)

Parva Rostami | 348 comments یک سال بعد.....................
خیلی دیر رسیدم
دیرتر از همیشه
قول داده بودم یکی از شعرهات رو بخونم خوشبختانه کل تاریخچه رونمایی شد


تصویر سازی عالی بود به حدی خوب بود که میشد توی فضا قرار بگیری وحتی یه نقاشی ازش بکشی.یه فضای زیبا با یه خاطره تلخ.
ترکیب ها هم به فضاسازی کمک کرده بود وموفق بود
فقط نیاز به یه کم روونی داشت که مطمئنا با نوشتن زیاد به دست میاد

لذت بردم

شادباشی


راستی من که نفهمیدم ایراد آرینا کجا بود که همه گیر داده بودن!!!!!!!!!!!!!آخه من هم همین رو میبینم


message 10: by Parva (new)

Parva Rostami | 348 comments سیاسی؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟


back to top