داستان كوتاه discussion

34 views
نوشته هاي كوتاه > پسرک گل فروش

Comments Showing 1-26 of 26 (26 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Ashkan (new)

Ashkan Ansari | 2135 comments گل نرگس بدست پسرک
در پناه یک چهارراه شلوغ
به امید نگاهی بی منت
گل می فروخت
و ما به او فخر می فروختیم
خیلی گران تر از گلهایی که از او می خریدیم
و چه سودی کردیم


message 2: by Maria (new)

Maria (maria_jabbri) | 691 comments ...
فقط خودخواهي امان افزونتر شد
و غرورمان بيشتر
.....
!!!نوشته ات سخت دلم را تکاند
استعاره هاي بجا و مناسبي داشتي
زيبا بود و ممنون


message 3: by Ashkan (new)

Ashkan Ansari | 2135 comments ماریا جان ممنونم از نظرت من هم بخاطر هین خورخواهی و غرور بود که این نوشته را نوشتم خوشحالم که توانستم احساسم را درست منتقل کنم


message 4: by Maria (new)

Maria (maria_jabbri) | 691 comments Ashkan wrote: "ماریا جان ممنونم از نظرت من هم بخاطر هین خورخواهی و غرور بود که این نوشته را نوشتم خوشحالم که توانستم احساسم را درست منتقل کنم"

آنچه از دل نوشته مي شود
!سرايت مي کند به او که مستعد بيماري دل است
;-)


message 5: by Ashkan (new)

Ashkan Ansari | 2135 comments خیلی ممنون از تعریفت ولی مسلما اگر ابزار مناسب برای بیان آن مورد استفاده قرار نگیرد از کیفیتش به شدت کاسته خواهد شد


message 6: by Maria (new)

Maria (maria_jabbri) | 691 comments Ashkan wrote: "خیلی ممنون از تعریفت ولی مسلما اگر ابزار مناسب برای بیان آن مورد استفاده قرار نگیرد از کیفیتش به شدت کاسته خواهد شد"

بله! هر دو باشد که نور علي النور؛
!!!ولي اگر ابزار شد و "آن" نبود؟message 7: by Ashkan (new)

Ashkan Ansari | 2135 comments از صدای سخن عشق ندیدم خوشتر
یادگاری که در این گنبد دوار بماند

مانا نخواهد بود!!!!؟


message 8: by Maria (new)

Maria (maria_jabbri) | 691 comments Ashkan wrote: "از صدای سخن عشق ندیدم خوشتر
یادگاری که در این گنبد دوار بماند

مانا نخواهد بود!!!!؟"


.و اين همان است! باز هم با هردو بنويس. موفق باشي


message 9: by Ashkan (new)

Ashkan Ansari | 2135 comments ممنون ماریا جان از نظرت


message 10: by Saleh (new)

Saleh Rezaei nasab (rezaeinasab) | 1921 comments زیبا نوشتی اشکان عزیز
متاثر شدم
.


message 11: by Kourosh (new)

Kourosh | 389 comments من تا به حال از پسر گل فروش گل نخریده ام ولی فخر نیز نفروخته ام جلویشان نمایش داده ام و از خود با حالتهای چشم و چهره ام بدبختی و نداری نشان داده ام تا مبادا گمان کند که می خواهم خویشتن را بزرگ نشان دهم و اورا حقیرچرا که چنین نیست و اگر هست نیز آن پسر دراین وزن کشی نقش و اختیار چندانی نداشته


message 12: by Ashkan (new)

Ashkan Ansari | 2135 comments صالح جان بسیار سپاس از نظرت


message 13: by Ashkan (new)

Ashkan Ansari | 2135 comments کوروش جان ممنون از نظرت. ای کاش این نوشته را دیدگاه تو می نوشتم. فکر کنم از نوشته من تاثیر گذارتر صحبت کردی


message 14: by Farzan (new)

Farzan (PersianGuy1983) | 1379 comments من هنوز سعي نكردم بخرم چون كسي نبوده كه بهش گل بدهم اگر موقعيتش پيش بياد اونقت مي فهمم بايد چيكار كنم


message 15: by Ashkan (last edited Feb 17, 2009 08:10AM) (new)

Ashkan Ansari | 2135 comments شما رحم و مروت نداری آقای مهندس؟! به به رسیدن بخیر. مگر این که ما شما را اینجا زیارت کنیم آقای فرزان خان. من موضوعی را که در حال گفتگو با حضرتعالی خلق شد دست گرفتم. به زودی در ستون داسن های کوتاه بخوانش. از دیدنت خوشحال شدم فرزان. از دیدگاهت هم خیلی ممنون. اولش شوخی کردم


message 16: by Leila (new)

Leila | 92 comments نوشته ی پر احساسی بود
به نظر من به کسانی که گل می فروشند و یا موسیقی اجرا می کنند باید به یک چشم دیگه نگاه کرد
message 17: by Ashkan (new)

Ashkan Ansari | 2135 comments لیلای عزیز با شما بسیار موافق هستم


message 18: by Farzan (new)

Farzan (PersianGuy1983) | 1379 comments چه نگاهی ؟ هنرمندان در خیابان البته اگر هنرمندان میدان تجریش را کنار هم بگذارند یک ارکستر سمفونیک خیابانی تشکیل می دهند


message 19: by Ashkan (last edited Feb 23, 2009 11:58AM) (new)

Ashkan Ansari | 2135 comments بحث هنرمند نیست فرزان عزیز بحث هنر است


message 20: by Farzan (new)

Farzan (PersianGuy1983) | 1379 comments هنر نزد ایرانیان است بسmessage 21: by Ashkan (new)

Ashkan Ansari | 2135 comments حرفهای فاشیستی میزنی آقای فرزان خان بهتر نبود می گفتی هنر نزد ایرانیان هم هست


message 22: by Saleh (new)

Saleh Rezaei nasab (rezaeinasab) | 1921 comments هنر نزد ایرانیان هم هست
و بس
!


message 23: by Ashkan (new)

Ashkan Ansari | 2135 comments :D
صالح عزیز شما دیگه چرا؟ اون "بس" کار رو خراب میکنه


message 24: by Saleh (new)

Saleh Rezaei nasab (rezaeinasab) | 1921 comments Ashkan wrote: ":D
صالح عزیز شما دیگه چرا؟ اون "بس" کار رو خراب میکنه"


اون "بس" یعنی بس کنیم دیگه
هنر نزد همه هست.

البته در مورد اعراب نظری ندارم.


message 25: by Leila (new)

Leila | 92 comments چرا !من در مورد اعراب هم نظر دارم!بسیار زیبا سوسمار می خورند!

در ضمن ...فرزان خان از شمایی که برا خودت گل نمی خری توقع ندارم که از ارکستر تجریش گله نکنی
:دی


message 26: by Ashkan (new)

Ashkan Ansari | 2135 comments صالح عزیز با تو بسیار موافقم. من هم راجع به اعراب نظری ندارم. البته اگر عرب زبان ها را جز اعراب محسوب نکنیم چون مصری ها عرب نیستند و فقط عرب زبانند


back to top