داستان كوتاه discussion

44 views
عکس شماره 23

Comments Showing 1-11 of 11 (11 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

MahtaBi KhaNooM | 1778 comments بهت میگم پرواز کن ....پرواز کن

نه... من نمیتونم

خیلی فانتزی بود...مرسی


message 2: by Maria (new)

Maria (maria_jabbri) | 691 comments دعوا؟!!! بده آخه
:-)))

جالب بود. ممنون


message 3: by Faeze (new)

Faeze | 487 comments (الهی! چقدر نازن اینا، مرسی)

دارن تمرین اپرا میکنن؟!! صداشون که باید خوب باشه، کافیه با هم هماهنگ شن، اونوقت میشه یه آواز هارمونیک با موسیقی طبیعت


message 4: by Zainab (new)

Zainab Alvandi بگو آآآ


message 5: by Elnaz (new)

Elnaz | 326 comments بيا پايين كاريت ندارم
نميام....مي خواي بزني

خيلي جالب بود ممنون


message 6: by Behzad, دیوونه (new)

Behzad Vahdati manesh (behzadium) | 1319 comments Mod
شاید یه جایی درست بین اون چهار تا میخ
...لونشون بوده و حالا


MahtaBi KhaNooM | 1778 comments باور کنین اون جوجو که بالا هستش یه جوجس که پرواز بلد نیست....طفلکی بالش هنوز کوچولوِ


message 8: by ماهور (last edited Feb 17, 2009 10:39AM) (new)

ماهور (mahoor) | 214 comments با مهتابی خانوم موافقم
به نظرم خیلی هم تپله باید یه کمی ورزش کنه
ای بابا
بازم این گربه زرده پیداش شد!
ـ
[image error]


message 9: by Ashkan (last edited Feb 18, 2009 03:59AM) (new)

Ashkan Ansari | 2135 comments عکس کم نظیری است. من را یاد یکی از ترانه های روحوضی انداخت
بشکن، بشکنه، بشکن
من نمی شکنم، بشکن
...
قرائتی دیگر بود از نظر مهتابی خانم
شاید هم یک دادگاه قاضی بالاتر و متهم در پایینترین مکان ممکن


message 10: by MahtaBi KhaNooM (new)

MahtaBi KhaNooM | 1778 comments پيشيييييييييييييييييي.... بيا من رو بخووووووووووور


message 11: by Saleh (new)

Saleh Rezaei nasab (rezaeinasab) | 1921 comments عکس بسیار زیبایی ست.
بیشتر از این حرفی ندارم.


back to top