انجمن شعر discussion

11 views

Comments (showing 1-7 of 7) (7 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Sare (last edited Oct 14, 2012 12:48PM) (new)

Sare kho (sarekhoyahoocom) | 10 comments در امتداد راه شما نیست راه من
فرصت دهید تا که ببیند نگاه من

دستی که کشت بذرمرا بوسه می زنم
اما ز خاک بود و ز باران گیاه من

باید که جست و جو کنم ایمان خویش را
چشمی است در نهایت هستی به راه من

دنیا مرا به میل خودش نقش بسته است
حتی مرا زمن نشناسد اله من

نسل مرا به قعر تباهی کشیده اند
این جمع سرسپرده به عصیان گواه من

پنهان نموده اند مرا پشت صد حصار
تا چشم کس نسوزد از این دود آه من

من تن بدین حقارت دنیا نمی دهم
بگذار تا زمانه شود روسیاه من

بگذار از اسارت رویا رها شوم
این میله های سست که شد تکیه گاه من

چشمم به آسمان همه عمر مانده است
اما اسیر ظلمت چاه است ماه من

باید که پرده ها بدرم یک به یک ز خویش
نوری نهفته در پس این شامگاه من

باید دوباره از دل این خاک بردمد
آن شاخه ای که گل بدهد دلبخواه من

سال85


message 2: by (new)

♍ آفرین
شعر خوب و حرفه ای سروده شده.
به من حس رستاخیز رو القا می کنه .


امیدوارم باز هم ازت بخونم
:)


message 3: by Sare (new)

Sare kho (sarekhoyahoocom) | 10 comments سلام ممنون ازلطفت ولی دوست دارم بدونم چه چیزی این حس وتوی شعرم القامیکنه چون من هدف دیگه ای داشتم که بعدبرات میگم مرسی که خوندی


message 4: by (new)

♍ انقلابی که در ته شعر دیده میشه . اون تحولی که شخص درون شعر میخاد ایجاد کنه.
این از نو ساختن خودش و رو بر گردوندن از چیزی که قبل تر بوده این حس رو به من داد.
بیشتر در دو بیت پایانی


message 5: by رؤیا (new)

رؤیا چه زیبا به نمایش کشیده بودی قصه دنیای تحمیل را با کسی که تن نمیدهد به تاریکی. دوست داشتم که دوباره دمیدن از خاک و گل دادن دلبخواه یک "باید" بود

با سپاس فراوان سارا گرامی


message 6: by Sare (new)

Sare kho (sarekhoyahoocom) | 10 comments رؤیا wrote: "چه زیبا به نمایش کشیده بودی قصه دنیای تحمیل را با کسی که تن نمیدهد به تاریکی. دوست داشتم که دوباره دمیدن از خاک و گل دادن دلبخواه یک "باید" بود

با سپاس فراوان سارا گرامی"


مرسی ازتعریفت رویاجان خوشحال شدم ازاینکه
فضای شعرودرک کردی


message 7: by Sare (new)

Sare kho (sarekhoyahoocom) | 10 comments IVIáSOO wrote: "انقلابی که در ته شعر دیده میشه . اون تحولی که شخص درون شعر میخاد ایجاد کنه.
این از نو ساختن خودش و رو بر گردوندن از چیزی که قبل تر بوده این حس رو به من داد.
بیشتر در دو بیت پایانی"


همه مواردی که گفتی درسته اما قصدمن درشعرحرکت برای
رهاشدن ازخود محصول سنتهاوعقایدخانواده وجامعه بودالبته این شعرمحصول سال 85هست بازم ممنون


back to top