Hafez discussion

814 views
تک بیت های ناب حافظ

Comments Showing 1-48 of 48 (48 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Faranak (new)

Faranak Shiraziْ (FaranakShirazi) | 5 comments Mod
البته می دانیم که

شعر حافظ همه بیت‌الغزل معرفت است

اما برای گلچین کردن هم که شده، در این بحث، تک بیت های بسیار زیبای حافظ را انتخاب کنیم و برای هم بنویسیم
message 2: by Faranak (new)

Faranak Shiraziْ (FaranakShirazi) | 5 comments Mod
از آن به دیر مغانم عزیز می‌دارند
که آتشی که نمیرد، همیشه در دل ماستmessage 3: by Mehdi (last edited Jan 09, 2008 01:35AM) (new)

Mehdi ho | 1 comments چه جای شکر و شکایت ز نقش نیک و بد است
چو بر صحیفه اصلی رقم نخواهد ماند
message 4: by f. (new)

f. | 14 comments الا يا ايها الساقی ادر کاسا و ناولها
که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل‌ها

حافظ


message 5: by f. (new)

f. | 14 comments

آسايش دو گيتی تفسير اين دو حرف است
با دوستان مروت با دشمنان مدارا

حافظ


message 6: by f. (new)

f. | 14 comments

آيينه سکندر جام می است بنگر
تا بر تو عرضه دارد احوال ملک دارا

حافظ


message 7: by f. (new)

f. | 14 comments

هرگز نميرد آن که دلش زنده شد به عشق
ثبت است بر جريده عالم دوام ما


حافظ


message 8: by f. (new)

f. | 14 comments

ساقی به نور باده برافروز جام ما
مطرب بگو که کار جهان شد به کام ما

ما در پياله عکس رخ يار ديده‌ايم
ای بی‌خبر ز لذت شرب مدام ما

حافظ
==================================
این دو بیت زیبای حافظ در اپرای لیلی و مجنون که بزبان آذری میباشد با موسیقی زیبایی بزبان فارسی اجرا شده


message 9: by f. (new)

f. | 14 comments

چو بشنوی سخن اهل دل مگو که خطاست
سخن شناس نه‌ای جان من خطا اين جاست

حافظ


message 10: by f. (new)

f. | 14 comments

در اندرون من خسته دل ندانم کيست
که من خموشم و او در فغان و در غوغاست

حافظ


message 11: by f. (new)

f. | 14 comments گل در بر و می در کف و معشوق به کام است
سلطان جهانم به چنين روز غلام است

گو شمع مياريد در اين جمع که امشب
در مجلس ما ماه رخ دوست تمام است

حافظ


message 12: by [deleted user] (new)

وجود تو معمایی ست حافظ
که تحقیقش فسون است و فسانه


message 13: by [deleted user] (new)

وجود تو معمایی ست حافظ
که تحقیقش فسون است و فسانه


message 14: by SerA (new)

SerA Mo (SarAMoazamian) ديشب از غصه نخفتم كه رفيقي مي گفت
حافظ ار مست بود جاي شكايت دارد


message 15: by Dordaneh (new)

Dordaneh | 1 comments عشق دردانه ست و من غواص ودريا ميكده
سر فرو بردم در انجا تا كجا سر بر كنم


message 16: by SerA (new)

SerA Mo (SarAMoazamian) اگر شراب خوری جرعه‌ای فشان بر خاک
از آن گناه که نفعی رسد به غير چه باک
برو به هر چه تو داری بخور دريغ مخور
که بی‌دريغ زند روزگار تيغ هلاکmessage 17: by SerA (new)

SerA Mo (SarAMoazamian) ما در پياله عکس رخ يار ديده‌ايم
ای بی‌خبر ز لذت شرب مدام ما


message 18: by Tina (new)

Tina Nazari (tinanazari) دو نصیحت کنمت بشنو و صد گنج ببر
از در عیش درآ و به ره عیب مپوی


message 19: by Tina (new)

Tina Nazari (tinanazari) جمال شخص نه چشمست و زلف و عارض و خال
هزار نکته درین کار و بار دلداریست


message 20: by bayan (new)

bayan | 15 comments - آخر به چه گویم هست از خود خبرم چون نیست
وز بهر چه گویم نیست با وی نظرم چون هست


message 21: by bayan (new)

bayan | 15 comments - او بخونم تشنه و من بر لبش تا چون شود ... کام بستانم از او یا داد بستاند ز من


message 22: by bayan (new)

bayan | 15 comments برو به کار خود ای واعظ این چه فریاد است ... مرا فتاده دل از ره تو را چه افتادست -


message 23: by Reza (new)

Reza Modarresi (rezamodarresi) | 5 comments اگر بر جای من غیری گزیند دوست حاکم اوست
حرامم باد اگر من جان به جای دوست بگزینم


message 24: by bayan (new)

bayan | 15 comments از خم ابروی توام هیچ گشایشی نشد ... وه که در این خیال کج عمر عزیز شد تلف -


message 25: by bayan (new)

bayan | 15 comments
- فراق یار نه آن می کند که بتوان گفتmessage 26: by bayan (new)

bayan | 15 comments
توبه كردم كه نبوسم لب ساقي و كنون ....مي گزم لب كه چرا گوش به نادان دادمmessage 27: by bayan (new)

bayan | 15 comments مردم چشم بخون آغشته شد... در کجا این ظلم بر انسان می کنند -


message 28: by bayan (new)

bayan | 15 comments
دل عالمی بسوزی و عذار برفروزی ....تو از این چه سود داری که نمی کنی مداراmessage 29: by bayan (new)

bayan | 15 comments
- آن دم که به یک خنده دهم جان چو صراحی ... مستان تو خواهم که گزارند نمازمmessage 30: by bayan (new)

bayan | 15 comments
- ما مریدان روی سوی چون آریم چون ...روی سوی خانه خمار دارد پیر ماmessage 31: by bayan (new)

bayan | 15 comments
- از روان بخشی عیسی نزنم دم هرگز ... زانکه در روح فزایی چو لبت ماهر نیستmessage 32: by bayan (new)

bayan | 15 comments تو با خدای خود انداز کار و دل خوش دار ...که رحم اگر نکند مدعی خدا بکند


message 33: by bayan (new)

bayan | 15 comments -دریغ مدت عمرم که بر امید وصال ... بسر رسید و نیامد بسر زمان فراق


message 34: by bayan (new)

bayan | 15 comments -دل از من برد و روی از من نهان کرد ... خدا را با که این بازی توان کرد


message 35: by bayan (new)

bayan | 15 comments - گفته بودی که شوم مست و دو بوست بدهم ... وعده از حد
بشد و ما نه دو دیدیم و نه یکmessage 36: by Reza (new)

Reza Modarresi (rezamodarresi) | 5 comments میخواره و سرگشته و رندیم و نظر باز
وانکس که چو مانیست در این شهر کدامست؟


message 37: by Reza (new)

Reza Modarresi (rezamodarresi) | 5 comments در این بازار اگر سودیست با درویش خرسند است
خدایا منعمم گردان به درویشی و خرسندی


message 38: by Reza (new)

Reza Modarresi (rezamodarresi) | 5 comments به غیر آنکه بشد دین و دانش از دستم
دگر بگو که زعشقت چه طرف بربستم


message 39: by Reza (last edited Dec 01, 2009 12:51PM) (new)

Reza Modarresi (rezamodarresi) | 5 comments تکیه بر تقوی و دانش در طریقت کافریست
راهرو گر صد هنر دارد توکل بایدش


message 40: by Shideh (new)

Shideh (shideh_rzf) | 1 comments از دست غیبت تو شکایت نمی کنم/تا نیست غیبتی ندهد لذتی حضور
گر دیگران به عیش و طرب خرمند و شاد /ماراغم نگاربود
مایه سرور


message 41: by Nasrin (new)

Nasrin | 1 comments چرخ برهم زنم ارغیرمرادم گردد من نه آنم که زبونی کشم ازچرخ فلک


message 42: by حمید (new)

حمید رضا | 1 comments غیرتم کشت که محبوب جهانی، لیکن
روز و شب عربده با خلق خدا نتوان کرد


message 43: by Fateme (new)

Fateme Rashidi | 3 comments صبا خاک وجود ما بدان عالی جناب انداز
بود کان شاه خوبان را نظر بر منظر اندازیم


message 44: by Fateme (new)

Fateme Rashidi | 3 comments زیر شمشیر غمش رقص کنان باید رفت
کان که شد کشته او نیک سرانجام افتاد


message 45: by Fateme (new)

Fateme Rashidi | 3 comments با دل خونین لب خندان بیاور همچو جام
نی گرت زخمی رسد آیی چو چنگ اندر خروش


message 46: by Nozarisisi (last edited Mar 12, 2018 03:39AM) (new)

Nozarisisi | 1 comments صلاح کار کجا و من خراب کجا
ببین تفاوت ره کز کجاست تا به کجا
شعر حافظ


message 47: by Navab (new)

Navab | 2 comments Faranak wrote: "البته می دانیم که

شعر حافظ همه بیت‌الغزل معرفت است

اما برای گلچین کردن هم که شده، در این بحث، تک بیت های بسیار زیبای حافظ را انتخاب کنیم و برای هم بنویسیم

"message 48: by Navab (new)

Navab | 2 comments دست از مس وجود چو مردان ره بشوی

تا کیمیای عشق بیابی و زر شوی


back to top