داستان كوتاه discussion

30 views
دانشگاه ‌برزخ! - زهرا دُري

Comments Showing 1-21 of 21 (21 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Maria (new)

Maria (maria_jabbri) | 691 comments اینجا کلاس برزخ جدیده
رنگ تمام مُرده‌ها پریده

عرب، عجم، ترک و بلوچ و لاتين
راست و چپ و بالا و زیر و پایین

پیر و جوون، اما همه مذکر
ایرانیاش، تمامشون مجرد

فرشته اومد با دوبال توری
لپاش گلی، ناز و گو گور مگوري

گف به همه: "خوش اومدید به برزخ
اینجا هم آتش داره، هم آب يخ

در این کلاسی که دارید اقامت
مبانی ِ برزخ ِ تا قیامت

ارائه می‌شه تا مگر بتونید
تابلوهای هدایتو بخونید

با خوندن تابلوهای هدایت
رد می‌شین از رو پل، زهی سعادت!"

گف پیرمردی که: "قبولی می‌دن؟!
مثل زمین مدرک پولی می‌دن؟

تو دنیا کنکور می‌دادم تو هر سال
رد مي شدم، لبم می‌زد یه تبخال!

یه تیکه بیسکویت می‌دادن که من هم
به خاطرش تو امتحان می‌رفتم

اونقده تبخال زدم و پکوندم
تا خودمو به این طرف رسوندم!"

گف یه نفر: "مدرکو ول کن عمو!
سوالهای خوب و اساسی بگو

مدرک و پست و این چیزا تو برزخ
فایده نداره پیرمرد بدبخ...!"

که ناگهان یه روح دندون طلا
به راه مستقیم رسید به اونجا

گف يه نفر: "بازم داریم مکافات
اینجا نیا ارواح خاک بابات!

تو دنيا ما هرطرف می‌رفتیم
حتی اگه آخر صف می‌رفتیم

یکی از اینها خودنمایی می‌کرد
برای نسل ما خدایی می‌کرد

اگر نظر می‌دادی در سیاست
فوری می‌بردنت توي حراست

موسیقی و واسه همیشه کشتن
سینما را از توی گیشه کشتن

فکرای باز و پر فروغ و بستن
تو برزخم مهره‌ی کاری هستن؟!

آخ نکنه استاد بینش اینه؟
مسئول فُرمای گزینش اینه؟!

فرشته گف: "نه! اون هم از مُرده هاس
همین حالا جون داده، بچه ملاس!

اونم میاد این آخرا مي شينه
مفهوم زیبای عدالت اینه"

گف یه نفر به حضرت فرشته:
گرممه، من زیاد شُُدُم برشته

از آب یخ به مُ می‌دید یه لیوان
به حرمت بِچِه‌های آبادان؟"!

به جای اون فرشته‌هه یه آقا
گف به طرف: "بذار واسه مبادا

ولک نخور آب و بکن صبوری
هرکسی آب خورده می‌خواد یه حوری!

توقعت زیاد می‌شه به سرعت
مثال نرخ سود بانک دولت!"

تا عربه شنيد مکالماتُ
بحث و کشوند به سمت مومناتُ!

با شادی گف: "وقتی که ما می‌میریم
تو برزخم می‌شه که زن بگیریم؟!"

یک پسر ریش بزی قد دراز
با کفن فانتزی یقه باز

گف به عرب: "چن تا گرفتی شرعی
چاهار تا اصلی، هفل هشتا فرعي

بسه بابا چقد می‌خوای زن و حور؟
دیگه تموم شد اومدی توی گور!"

گف عربه: "چشت در اد! می‌تونم
اَنا واسه اِمرَاَت آویزونم

اَلَم تَرَ... نمی‌دونی ... چه کَیفَ؟!
مونث و نمی‌ولم که حَیفَ!

مومنةُ المحسنةُ الکریمه
حلیمةُ الحفیظةُ الحکیمه!"

گف پسر ریش بز فوق العاده:
"یه واحد تنظیم خانواده!

اگر که پاس می‌کردی توی دنیا
جون نمی‌دادی تو برای زنها"

گف عربه: " برو بمیر قمپزی!
عقده‌ای مجرد ريش بزي!

اََحَبُ الاَعمالِ من ازدواجه
مشکل تو نداشتن مزاجه!"

یهو زنی سفید و آمریکایی
از کریدور، با موهای طلایی

چشمکی زد تا عربه ولو شد
عرب می‌دونه که عرب چطو شد!

داد زد و گف: " اَحسَنَهُم جمالش!
برزخ و اعمالم‌ و بی‌خیالش!"

مثل کدو از روی نیمکت افتاد
انگاری بی‌جنبه دوباره جون داد
***
فرشته‌هه اخماشو توی هم کرد
نگاهی کرد به اون همه مُرده مَرد!

گف که: " چقد بی‌ادبین شماها
يه ف می‌گم شما می‌رید کجاها؟!

این بابا آب می‌خواد اگه بذارید
رحم و مروت ز چه رو ندارید؟!"

گف یه نفر که تیپ و ظاهری داشت
واسه خودش استیل شاعري داشت:

"فرشته‌ها زنن، زنا فرشته
رو سر در سینماها نوشته

واسه شما بحث می‌کنن جماعت
چی کار دارن به برزخ و قیامت؟!

اين عرب و ندیدی که ول افتاد؟
چون که چشاش به روی خوشگل افتاد

مردای رو زمین که زن ذليلن
تمامشون بچه‌ی یک قبیلن

درسته که مُردن و جون ندارن
فک می‌کنی قلب و زبون ندارن؟

زنده باشن یا وقتی در مماتن
تمامشون عاشق و مبتلاتن!

وقتی هم عزرائیلو می‌پذیرن
به خاطر فزشته‌ها می‌میرن!"

فرشته گف: "مردای هم قبیله!
پاشید برید، کلاستون تعطیله

اينجا کسی نکرده مجبورتون
یالله همه برید توی گورتون!"


message 2: by Sal (new)

Sal (rezaeinasab) | 1919 comments احسنت
شعری بسیار پُر و قوی بود.
ممنون از انتخاب زیباتون.


message 3: by Mehdi (new)

Mehdi | 1795 comments Mod
هر چند طولانی اما جالب بود.

ممنون.


message 4: by Maria (last edited Feb 11, 2009 02:23PM) (new)

Maria (maria_jabbri) | 691 comments o:

به خاطر طولاني بودنش، تصور نمي کردم
!کسي حوصله ي خوندنش رو داشته باشه

بهرحال، ممنون


message 5: by Sal (last edited Feb 11, 2009 02:34PM) (new)

Sal (rezaeinasab) | 1919 comments اما بازم چند تا اشکال جزیی تو وزن و قافیه داشت.
این زهرا خانم دری کجاست؟
آهای


message 6: by Maria (new)

Maria (maria_jabbri) | 691 comments saleh wrote: "اما بازم چند تا اشکال جزیی تو وزن و قافیه داشت.
این زهرا دری کجاست؟
آهای"


من نماينده! اگه قبول دارين؟
شما تصحيح کنين، به گوششون مي رسونم


message 7: by Mehdi (new)

Mehdi | 1795 comments Mod
من کلا در مورد شعر کلاسیک نظر نمی دم.
چه برسه به این که شبه ترانه هم بود.


message 8: by Sal (new)

Sal (rezaeinasab) | 1919 comments Mehdi wrote: "من کلا در مورد شعر کلاسیک نظر نمی دم.
چه برسه به این که شبه ترانه هم بود."


چرا مهدی خان؟


message 9: by Sal (new)

Sal (rezaeinasab) | 1919 comments Maria wrote: "
من نماينده! اگه قبول دارين؟
شما تصحيح کنين، به گوششون مي رسونم"


این چه حرفیه
اختیار دارید
حتما


message 10: by Maria (new)

Maria (maria_jabbri) | 691 comments saleh wrote: "Maria wrote: "
من نماينده! اگه قبول دارين؟
شما تصحيح کنين، به گوششون مي رسونم"

این چه حرفیه
اختیار دارید
حتما"


ممنون. ولي فردا
به اطلاعشون مي رسونم
(-:
...
درضمن، صالح جان چرا نداره! ذائقه ها متفاوته


message 11: by Sal (new)

Sal (rezaeinasab) | 1919 comments البته الان که دوباره خوندم اشکالات کمتر از بار اول بود.

بیت سوم:
مذکر و مجرد قافیه نیستن

یه تیکه بیسکویت می‌دادن که من هم
از نظر وزن زیادی داره

البته اگه بیسکوییت رو بیسکویت بخونیم_همونطور هم که نوشته شده_یعنی "ی" رو ساکن فرض کنیم، مشکل تا حدود زیادی از بین می ره.
البته چون شبه ترانه هم هست این جور موارد زیاد مشکل به حساب نمیاد و بستگی به سرعت و طرز خوندن داره.

مورد دیگه ای ندیدم

بازم لازمه عرض کنم که شعر از جهات بسیاری قوی بود.message 12: by Mehdi (new)

Mehdi | 1795 comments Mod
با همه ایرادهای ملا نقطه ای که صالح گرفت چون یه جور ترانه سروده شده نیاز به این نیست که ببینیم چه با چی قافیه است.

توی ترانه وزن و ریتم مهمه.


message 13: by Sal (new)

Sal (rezaeinasab) | 1919 comments Mehdi wrote: "با همه ایرادهای ملا نقطه ای که صالح گرفت چون یه جور ترانه سروده شده نیاز به این نیست که ببینیم چه با چی قافیه است.

توی ترانه وزن و ریتم مهمه."


حق با شماست
اما توی شعر یا همون ترانه به این بلندی که همه جا وزن و قافیه رعایت شده، حیفه که این اشکالات جزیی معدود وجود داشته باشه؛ وقتی که میشه برطرفش کرد.
البته در این که من ملانقطه ای هستم هیچ حرفی نیست.


message 14: by MahtaBi KhaNooM (new)

MahtaBi KhaNooM | 1782 comments واي خيلي بانمک بود...مرسي ماريا خانوم گل و خواستني... از خوندنش لذت بردم.
آقامهدي خوب اسمي برات گذاشت صالح جان...بايد بگم دستمريزاد آقا بهروزي عزيز


message 15: by mohammad (new)

mohammad (irani_1313) | 1522 comments خیلی قشنگ بود
کلی حظ بردیم


message 16: by M.H.R (last edited Feb 12, 2009 05:01AM) (new)

M.H.R (mhrr) | 313 comments ماريا خانم خيلي ممنون...خيلي جالب بود
ياد اون شعر خليل جوادي افتادم


message 17: by Maria (new)

Maria (maria_jabbri) | 691 comments ،از لطف همه دوستان
.ممنون
لذتش شايد به همين شريک بودمان بود در خواندنشmessage 18: by Maria (new)

Maria (maria_jabbri) | 691 comments M.H.R wrote: "ماريا خانم خيلي ممنون...خيلي جالب بود
ياد اون شعر خليل جوادي افتادم"


........
M.H.R
عزيز، محکمه الهي را مي گوئي؟
دقيقاً! هردو در يک سبک و سياق و موضوعات نزديک به هم
ولي به نظرم آن يکي بسيار قويتر بود
;)


message 19: by M.H.R (new)

M.H.R (mhrr) | 313 comments به نظر من هم اون يكي قوي تر بود

راستي...مشكلي نداره اين شعر رو با ذكر شاعرش جاي ديگه اي بزارم؟


message 20: by Maria (new)

Maria (maria_jabbri) | 691 comments M.H.R wrote: "به نظر من هم اون يكي قوي تر بود

راستي...مشكلي نداره اين شعر رو با ذكر شاعرش جاي ديگه اي بزارم؟"


نه عزيز، چه اشکالي داره
شايدم سراينده اش خوشحالتر بشه!؟


message 21: by M.H.R (new)

M.H.R (mhrr) | 313 comments شايد
:D
ممنون


back to top