داستان كوتاه discussion

21 views
نوشته هاي ديگران > بهترین تقسیم

Comments Showing 1-14 of 14 (14 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Sal (last edited Feb 11, 2009 02:21PM) (new)

Sal (rezaeinasab) | 1919 comments هیچ چیز در دنیا بهتر از عقل تقسیم نشده است؛ چون هر کسی فکر می کند بیشتر از بقیه دارد.


دکارت


message 2: by Maria (new)

Maria (maria_jabbri) | 691 comments !جالبه

حالا اگه يکي فکر کنه، سهمش کم بوده چي؟message 3: by Mehdi (new)

Mehdi | 1795 comments Mod
نبی جان تو هم همه چیو ربط بده به مسائل روانشناسی.

از هرکیبوده به نظر من کاملا جمله مشمئز کننده ای هست.


message 4: by Maria (new)

Maria (maria_jabbri) | 691 comments جمله از من بود
)-;


message 5: by Sal (new)

Sal (rezaeinasab) | 1919 comments تصحیح نمودم
این جمله مشمئز کننده از دکارت بود
.
message 6: by Maria (new)

Maria (maria_jabbri) | 691 comments Nabi wrote: "ای بابا، نفرمایید ماریا خانم، اگه جمله از شماست میبود که من به توافق نامم پشت می کردمو میومدم طرف شما"

!تصورم بر اين بود که به سؤال من جواب دادي
(.خستگي و درد ِپيريه ديگه)


message 7: by Sal (new)

Sal (rezaeinasab) | 1919 comments Maria wrote: "!جالبه

حالا اگه يکي فکر کنه، سهمش کم بوده چي؟
"


همش تقصیره دکارته
همینجور جمله عاقلانه نوشته فکر اینجاش رو نکرده
:(
اما به نظرم روی صحبتش با اونا بوده چنین ادعایی دارن.
می خواد بگه این چیزیه که شما تنها تصور می کنید و در واقع چنین نیست.
البته فکر نمی کنم که خود دکارت می تونست قضیه رو به این زیبایی ماسمالی کنه.


message 8: by Maria (last edited Feb 11, 2009 02:37PM) (new)

Maria (maria_jabbri) | 691 comments saleh wrote: "Maria wrote: "!جالبه

حالا اگه يکي فکر کنه، سهمش کم بوده چي؟
"

همش تقصیره دکارته
همینجور جمله عاقلانه نوشته فکر اینجاش رو نکرده
:(
اما به نظرم روی صحبتش با اونا بوده چنین ادعایی دارن.
می ..."


خيالم راحت شد! ممنون عزيز
;-)
(کم کم داشتم نااميد مي شدم)


message 9: by Mehdi (new)

Mehdi | 1795 comments Mod
بااینکه عاشق دکارت هستم اما اگر باز هم از دکارت باشه باز هم مشمئز کننده است.


message 10: by MahtaBi KhaNooM (new)

MahtaBi KhaNooM | 1782 comments ولي اصلا هم ممشمئز کنننده نيست جناب بهروزي...راست ميگه ديگه...نمونش رو هم تو گروه فراوون داريم که فکر ميکنند داناي کلن و عقل کل...ءmessage 11: by Kourosh (new)

Kourosh | 389 comments می توان اگر گمان می کنیم که اشتباه فکر می کنند با منطق و استدلال فکرشان را در صورت توان عوض کنیم ولی جلوی فکر افراد را با چماق که نمی شود گرفت


message 12: by Mehdi (last edited Feb 12, 2009 01:38AM) (new)

Mehdi | 1795 comments Mod
مهتابی خانم و کوروش عزیز من نظرم را در مورد جمله دادم.

ممکن هست درست باشد و ممکن هم هست درست نباشد اما از نظر من مشمئز کننده است.

مهتابی خانم عقل کل هرکی که خودش رو بدونه محکوم به تنهایی و عزلت است و نیاز نیست نگران عقل کلها باشیم.

کوروش جان درست می گید شما اما گاهی برای مقابله با اشتباهات نباید هیچ کاری کرد چون فایده ای ندارد.


message 13: by mohammad (new)

mohammad (irani_1313) | 1522 comments منم با مهدی موافقم
انگار دکارت رو مجبور کردن در مورد عقل و عدل یه چیزی بگه
به خصوص با کلمه "هر کسی" تو جمله مشکل دارم خیلی هم مشکل دارم


message 14: by M.H.R (new)

M.H.R (mhrr) | 313 comments آره...دكارت رو انگار مجبور كردن در مورد عقل حتما يه چيزي بگه
ولي از جمله اش خوشم اومد


back to top