داستان كوتاه discussion

49 views
نوشته هاي ديگران > آهای...من با شماها فرق دارم

Comments Showing 1-16 of 16 (16 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Sal (new)

Sal (rezaeinasab) | 1919 comments

"
دیوانه بمانید، اما مانند عاقلان رفتار کنید؛ خطر متفاوت بودن را بپذیرید، اما بیاموزید که بدون جلب
توجه متفاوت باشید.
"


پائولو کوئلیو


MahtaBi KhaNooM | 1782 comments قربان کلام پائولو کوئلیو ...چه گل گفته...متاسفانه ما عادت کردیم متفاوت بودنمون هم ناهنجار باشه


message 3: by Maria (new)

Maria (maria_jabbri) | 691 comments !چيزي که هميشه به دنبالم بوده
...
،ولي متفاوت بودن بدون جلب توجه
به ويژه توي جامعه ي ايروني ما
......تقريباً


message 4: by M.H.R (new)

M.H.R (mhrr) | 313 comments جالب بود...
ممنون آقا صالح


message 5: by Sal (new)

Sal (rezaeinasab) | 1919 comments Maria wrote: "...
،ولي متفاوت بودن بدون جلب توجه
به ويژه توي جامعه ي ايروني ما
......تقريباً "


غیر ممکنه؟
با این تا حدود زیادی موافقم.

اما لااقل می تونیم سعی کنیم که جلب توجه نکنیم.
یا سعی نکنیم که جلب توجه کنیم.


message 6: by Maria (last edited Feb 11, 2009 12:56PM) (new)

Maria (maria_jabbri) | 691 comments saleh wrote: "Maria wrote: "...

غیر ممکنه؟
با این تا حدود زیادی موافقم.

اما لااقل می تونیم سعی کنیم که جلب توجه نکنیم.
یا س..."


حقيقتاً، نه اينکه غيرممکن
،ولي هميشه در جائي، فردي پيدا ميشه که متوجه بشه
و حال اينکه تمام سعي براين بوده
!!!که جلب توجهي درکار نباشه
!نمي دونم
،شايد اصلاً سعي کردنامونم
!يه جورائي متفاوته


message 7: by Parvane (last edited Feb 11, 2009 01:50PM) (new)

Parvane | 44 comments saleh wrote: "

"
دیوانه بمانید، اما مانند عاقلان رفتار کنید؛ خطر متفاوت بودن را بپذیرید، اما بیاموزید که بدون جلب
توجه متفاوت باشید.
"
پائولو کوئلیو"


شما هر کسی رو در نظر بگیرین فکر می کنه با بقیه فرق داره و جالب اینکه همه همینو فکر میکنن!

message 8: by Kourosh (last edited Feb 11, 2009 10:26PM) (new)

Kourosh | 389 comments می خوام یک نقدی به این جمله بکنم :این جمله حالتی امری دارد و به نظر بنده با معیارهای آزادی عمل و نیز ذات موجودات مغایر است درختی میوه می دهد و درختی میوه نمی دهد عده بسیاری توان این را ندارند که به مانند دیوانگان رفتار نکنند و قسمت دوم جمله نیز گفته جلب توجه نکنید ولی آیا این جلب توجه کردن چیزی نیست که در بسیاری از ما نا خود آگاه وجود دارد؟آیا انسانها می توانند آرایش نکنند و به ظاهر و لباس خود اهمیت ندهند؟گشت ارشاد هم دوست دارد که افراد جلب توجه نکنند و این دیدگاه را از پائولو کوئیلو اتخاذ نکرده من کوچیک که بودم یعنی سالها پیش از جملات امری گاهی خوشم می اومد ولی اکنون نمی توانم ببینم و بپسندم که کسی با توجه به درون خود و دیدگاههای شخصی اش و دنیای خاص خود برای دیگران راه و مشق تعیین کند عیسی مسیح و انجیلش خوب است ولی همه عیسی و پیامبر نیستند و می گویند بسیاری دیوانگان را شفا می داده ولی امر نمی کرده که سلامت شو و ظرفیت و توان انسانها متفاوت است دیوانه بودن یا نبودن و دیوانه و عاقل عمل کردن چیز آن چنان دستوری نباید باشد و همین طور متفاوت بودن یا نبودن و جلب توجه کردن یا نکردن هر کدام از ما سیستمی جداگانه و منحصر به فرد داریم و مشترکاتمان تقریبا تعداد اعضا ئمان می باشد ولی مغز و اعصابها گوناگون است


message 9: by محسن (new)

محسن | 228 comments البته کوئلیو این جمله رو از زبان ملا نصر الدین گفته و نه مستقیم و خطاب به خواننده کتاب.message 10: by Sal (new)

Sal (rezaeinasab) | 1919 comments Mohsen wrote: "البته کوئلیو این جمله رو از زبان ملا نصر الدین گفته و نه مستقیم و خطاب به خواننده کتاب.
"


پس ملانصر الدین خطاب به خواننده ی کتاب گفته.
;)


message 11: by Ashkan (new)

Ashkan Ansari | 2135 comments بخش عمده ای از خودنمایی غریزی است و فکر می کنم از سد غریزه گذر کردن خیلی سخت باشد


message 12: by Leila (new)

Leila | 92 comments آهای!من با شما ها فرق دارم! چون فکر می کنم مثل شما هام و باهاتون فرق ندارم


message 13: by Ashkan (new)

Ashkan Ansari | 2135 comments لیلای عزیز من فکر می کنم به دیدگاه هم بستگی دارد، آدم به خودش چگونه نگاه کند


message 14: by MahtaBi KhaNooM (new)

MahtaBi KhaNooM | 1782 comments همه باهم متفاوتیم....همین تفاوته که شخصیت مارو از همدیگه جدا میکنه


message 15: by Maria (new)

Maria (maria_jabbri) | 691 comments !و همین تفاوتها گاهی اوقات موجب جذب افراد به همدیگه می شه


message 16: by Mehdi (new)

Mehdi | 1795 comments Mod
مزخرف ترين جملات زندگيم رو به نسبت اينكه طرف توي جماعت كتاب خون چه اقبالي داشته، از همين پائولو كونليو خوندم و شنيدم.
قربون ر. اعتمادي خودمون و اون نوشته هاش.


back to top