داستان كوتاه discussion

25 views
گفتگو و بحث > یک قسمت جدید ؟؟

Comments Showing 1-8 of 8 (8 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Sal (new)

Sal (rezaeinasab) | 1919 comments من اگه بخوام یه کاریکاتور رو اینجا بذارم چیکار باید بکنم؟

از اونجا که در بخش عکس نوشت، فقط میشه عکس قرار داد، می خواستم نظر دوستان رو درباره اختصاص دادن یه بخش به کاریکاتور و شاید هم نقاشی بدونم.
اصلا کسی هست که بخواد فعالیت کنه؟
کسی استقبال می کنه؟

نظر دوستان چیه؟
نظر مدیر گروه؟


MahtaBi KhaNooM | 1782 comments من با نقاشی و گرافیک موافقم...ولی فکر نمیکنید تعداد فولدرها زیاد میشه؟


message 3: by Mehdi (new)

Mehdi | 1795 comments Mod
من مخالفم .


message 4: by Sal (new)

Sal (rezaeinasab) | 1919 comments MahtaBi KhaNooM wrote: "من با نقاشی و گرافیک موافقم...ولی فکر نمیکنید تعداد فولدرها زیاد میشه؟"

درسته
زیاد شدن فولدرها هم اصلا جالب نیست.

خب چیکار کنیم؟
ایده چیه؟


message 5: by Mehdi (new)

Mehdi | 1795 comments Mod
شما اگه می خواین کاریکاتور بذارین بذارین اما نه در یک فولدر جداگانه.

هر چند که من با این کار مخالفم.

چون گروه داستان کوتاه است.

با عکس هم مخالف بودم اماایده رئیس بود کاری از دست من بر نمی آمد.


message 6: by MahtaBi KhaNooM (last edited Feb 10, 2009 09:56PM) (new)

MahtaBi KhaNooM | 1782 comments چرا با عکس مخالف بودين آقاي بهروزي؟
بعضي مواقع يک عکس يا اثر هنري چنان احساسات آدم رو تحت شعاع قرار ميده که کلمات ناخودآگاه شروع به خودنمايي ميکنند


message 7: by Sal (new)

Sal (rezaeinasab) | 1919 comments Mehdi wrote: "شما اگه می خواین کاریکاتور بذارین بذارین اما نه در یک فولدر جداگانه.
."


ممنون
اما اگه می فرمودین کجا بذاریم خیلی بهتر بود.
هرچند
که شاید حق با دوستان باشه
عکس رو میشه به داستان کوتاه ربط داد.
کاریکاتور رو چطور؟
بعید می دونم
اما نقاشی هم مثل عکسه


message 8: by Sal (new)

Sal (rezaeinasab) | 1919 comments قانع شدم حمید خان
(;


back to top