kitap okuma sorununa çözüm arayışları discussion

84 views
yorum

Comments Showing 1-3 of 3 (3 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Sedadiren (new)

Sedadiren | 1 comments kitap okuma konusunda zaman ayırıp yayıla yayıla kitap okuyabilen ve okuduğundan tatmin olan az sayıda insan vardır diye düşünüyorum.Tartışma konusunda belirtilen çağ sorunları nedeniyle bu sayı da giderek azalmaktadır.Ve fakat kitap okumayı söz konusu çağ içinde halledilmesi gereken bir iş yada entellektüelite yolunda gerçekleştirilmesi gereken bir ritüel olarak görmeden,doğal bir akış içinde sürüdürmek belki durumu bir numara olsun rahatlatacaktır diye düşünmekteyim.Ancak yemek yemenin bile yine sözkonusu çağ içinde tek ayak üzerinde halledilmesi gereken eylemler listesine giriyor olmasıyla bunun kitap konusuna yansıması sorunu benim için de çözülmüş değil.


message 2: by Emrah (new)

Emrah Altınok (emrahaltinok) | 2 comments Mod
evet kitap var kitap var. bazı kitapları kim ne derse desin donanım arttırmak için okumak istiyor insan. ama sanırım eksik ifademin kurbanı olabilirim. benim kastım biraz edebiyattı. ne kadar zaman oldu roman okuyamıyorum. çünkü hep "okumam gereken" başka şeyler var. ha, "okumam gereken"leri okuyabiliyor muyum? ona da hayır. çünkü o "okumam gereken" listesi sürekli kabarıyor. sonunda insan listeye bakıp şunu diyor. allah belasını versin okumıcam lan!



message 3: by Nil (new)

Nil Öncelikle selam.
Başlığı görünce dayanamadım birşeyler söyleme ihtiyacı hissettim.
Malesef sanırım çoğunluğun sorunu bu, kitap okuyamamak/zaman bulamamak. İş güç yüzünden zaman bulamayanlara zaten lafım yok, ama tvdeki çürümüş mantığın sınırlarını aşamamış diziler bir şekilde devam ediyorsa mesela, demek ki birileri bunlara zaman bulabiliyor. O yüzden genelleyemem; ülkem insanı iş güçten ya da zamansızlıktan kitap okuyamıyor diye.

Kitap okumayanları da ayrıca kınamıyorum, kimisi resim "okur", kimisi insan "okur"... Önemli olan okuma işini gerçekten başarabilmek. Kütüphanesi kocaman olan ne insanlar gördüm ki hayattan bir halt anlamıyorlar. Bir insana nasıl davranacağını bilmiyorlar. Öyle işte.

Kitaba olan bakış açısını değiştirmek gerek gene de sanırım. Belki o kalabalık sayfaların yalnızlığımızı gerçekten giderebileceğine inanabilmeleri lazım.


back to top