داستان كوتاه discussion

144 views
رباعیات خیام

Comments Showing 1-20 of 20 (20 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Sal (new)

Sal (rezaeinasab) | 1919 comments

در کارگه کوزه گری رفتم دوش
دیدم دو هزار کوزه گویا و خموش

ناگاه یکی کوزه برآورد خروش
کو کوزه گر و کوزه خر و کوزه فروش؟

***

تا چند زنم به روی دریاها خشت؟
بیزار شدم ز بت پرستان ِکنشت

خیام که گفت دوزخی خواهد شد؟
که رفته به دوزخ و که آمد ز بهشت؟

***

این کوزه چو من عاشق زاری بوده ست
در بند سر زلف نگاری بوده ست

این دسته که بر گردن او می بینی
دستی ست که بر گردن یاری بوده ست


MahtaBi KhaNooM | 1782 comments عالي بود و زيبا.... ممنون محمدصالح‌جان...البته من با خوندن کوزه به تنها چيزي که فکر ميکنم..اينه...کوزه گر از کوزه شکسته آب ميخوره! و آب در کوزه و ما تشنه لبان ميگرديم...يار در خانه و ما گرد جهان ميگرديم :)

+++++++++

برخيز و بيا بتا ب براي دل ما حل کن به جمال خويشتن مشکل ما
يک کوزه شراب تا بهم نوش کنيم زان پيش که کوزه‌ها کنند از گل ما

چون عهده نمی‌شود کسی فردا را حالی خوش کن تو اين دل شيدا را
می نوش بماهتاب اي ماه که ماه بسيار بتابد و نيابد ما راmessage 3: by mohammad (last edited Feb 09, 2009 08:26AM) (new)

mohammad (irani_1313) | 1520 comments منم آن خریدار می کهنه و نو
لیک فروشنده ی بهشتم به دو جو
دانی که پس از مرگ کجا خواهی رفت
یک جام دگر آر هر کجا خواهی رو


اسرار ازل را نه تو دانی و نه من
این حرف معما نه تو خوانی نه من
هست در پس پرده گفتگوی من و تو
چون پرده بیافتد نه تو مانی و نه من

خیام شاعری بود دوهزار سال بزرگتر از زمانه ی خودش


message 4: by Sal (new)

Sal (rezaeinasab) | 1919 comments
شیخی به زنی فاحشه گفتا مستی
هر لحظه به دام دگری پــا بستی

گفتا شیخا هر آن چه گویی هستم
آیا تو هر آنچه می نمایی هستی؟

***

گر مِی نخوری طعنه مزن مستان را
بنیاد مکن تو حیله و دستان را
تو غره بدان مشو که مِی می نخوری
صد لقمه خوری که مِی غلام ‌ست آن راmessage 5: by Sal (new)

Sal (rezaeinasab) | 1919 comments یه کوزه دیگه:


تا چند اسیر عقل هر روزه شویم؟
در دهر چه صد ساله چه یکروزه شویم
در ده تو به کاسه مِی، از آن پیش که ما
در کارگه کوزه‌گران کوزه شویم
message 6: by Sal (last edited Feb 09, 2009 01:51PM) (new)

Sal (rezaeinasab) | 1919 comments من مِی خورم و هر که چو من اهل بود
مِی خوردن من به نزد او سهل بود

مِی خوردن من حق ز ازل می دانست
گر مِی نخورم علم خدا جهل بودmessage 7: by Mehdi (new)

Mehdi | 1795 comments Mod
خیام؟
آیا شما فکر می کنید آن طور که اروپایی ها فکر می کنند و به خاطر این فکرشان هم خیام را بزرگ می دارند، خیام نیهیلیست بود؟


message 8: by mohammad (new)

mohammad (irani_1313) | 1520 comments خیام بیشتر مییلیست بوده
هرچی بوده عالی بوده
بی پرده بوده
من دوسش دارم


message 9: by Sal (new)

Sal (rezaeinasab) | 1919 comments Zainab wrote: "( این تاپیک من رو وادار کرد که برم دنبال کتاب خیام. ممنونم صالح)ا"

قابلی نداشت
;)
پس امیدوارم بازم از رباعیات اینجا بذاری


message 10: by Leila (new)

Leila | 92 comments گفتی که تورا عذاب خواهم فرمود
من در عجبم که آن کجا خواهد بود
آنجا که تویی عذاب آنجا نبود
آنجا که تونیستی کجا خواهد بود

نیهیلیست؟


message 11: by Hamed (new)

Hamed | 15 comments در نگاه اول به نظر نیهیلیست میاد ولی فکر می کنم به خدا اعتقاد داشته و اونو تمامن خوبی می دیده و در واقع شر رو قبول نداشته


message 12: by Sal (new)

Sal (rezaeinasab) | 1919 comments می خوردن و گرد نیکوان گردیدن
به زانکه بزرق زاهدی ورزیدن

گر عاشق و مست دوزخی خواهد بود
پس روی بهشت کس نخواهد دیدن

***
قومی متفکرند اندر ره دین
قومی به گمان فتاده در راه یقین

میترسم از آن که بانگ آید روزی
کای بیخبران راه نه آنست و نه این

***

گویند بهشت و حورعین خواهد بود
آنجا می و شیر و انگبین خواهد بود

گر ما می و معشوق گزیدیم چه باک
چون عاقبت کار چنین خواهد بودmessage 13: by Sal (last edited Feb 15, 2009 05:49AM) (new)

Sal (rezaeinasab) | 1919 comments گویند کسان بهشت با حور خوش است
من میگویم که آب انگور خوش است

این نقد بگیر و دست از آن نسیه بدار
کاواز دهل شنیدن از دور خوش است

***

قرآن که مهین کلام خوانند آن را
گه گاه نه بر دوام خوانند آن را

بر گرد پیاله آیتی هست مقیم
کاندر همه جا مدام خوانند آن را

***

گویند که دوزخی بود عاشق و مست
قولي ست خلاف، دل در آن نتوان بست
گر عاشق و میخواره به دوزخ باشد
فرداست بهشت بینی همچون كف دست


message 14: by Ashkan (new)

Ashkan Ansari | 2135 comments من زمانی واقعا خیام را شناختم که کتاب »ترانه های خیام» صادق هدایت را خواندم. به عقیده من زیباترین نقدی بود که بر خیام و رباعیاتش نگاشته شده بود و شاهکارش پالایش رباعیات خیام بود که به مانند آن من هرگز و هیچ جایی ندیدم و نخواندم. یکی از رباعیاتش را که بسیار دوست دارم می نویسم

من هـــیچ ندانم که مرا آن که سرشت
از اهـــل بهشت کـــرد یا دوزخ زشت
جــامی و بـــتی و بربطی بر لب کشت
این هر سه مرا نقد و ترا نسیه بهشت


message 15: by Maria (new)

Maria (maria_jabbri) | 691 comments افسوس که نامه جوانی طی شد
وان تازه بهار زندگانی طی شد

حالی که ورا نام جوانی گفتند
معلوم نشد که او کی آمد کی شدmessage 16: by Maria (new)

Maria (maria_jabbri) | 691 comments دیدن این ویدئو هم خالی از لطف نیست
"خیام خوانی"

http://www.elegantbay.com/iran/khayam...message 17: by Ashkan (new)

Ashkan Ansari | 2135 comments ماریای عزیز جالب بود بسیار ممنون


message 18: by Maria (new)

Maria (maria_jabbri) | 691 comments Ashkan wrote: "ماریای عزیز جالب بود بسیار ممنون"

قابل ِ دوست را ندارد! و دلشادم که مورد طبع و نظر باشد
;-)


message 19: by [deleted user] (new)

دل دوست كجاست

تكيه گاه مي خواهم

ماريا جان مثل هميشه عالي


message 20: by Maria (new)

Maria (maria_jabbri) | 691 comments Delaram wrote: "دل دوست كجاست

تكيه گاه مي خواهم

ماريا جان مثل هميشه عالي"


!دلآرام نازنین، میزبان ِ دل دریائی ات
دلم را لابلای این گل واژه ها می بینی؟
;-)


back to top