داستان كوتاه discussion

94 views
دانلود كتاب > بوستان سعدي

Comments Showing 1-5 of 5 (5 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

MahtaBi KhaNooM | 1782 comments از همه كس رميده ام با تو در آرميده ام

جمع نمي شود دگر هر چه تو مي پراکنی!ا

حجم فايل: 1164.33 KB
نوع فايل: application/pdf
لينک دانلود:
http://www.gigamagic.com/file/10001349

شمع را بايد از اين خانه بدر بردن و كشتن

تا به همسايه نگويد كه تو در خانه مائي!ا


message 2: by Sal (new)

Sal (rezaeinasab) | 1919 comments بسیار ممنون


مرا مگوی که سعدی طریق عشق رها کن
سخن چه فایده گفتن چو پند می ننیوشم


MahtaBi KhaNooM | 1782 comments برو هر چه مي بايدت پيش گير

سر ما نداري سر خويش گير

خواهش ميشه


MahtaBi KhaNooM | 1782 comments Hamid wrote: "ممنون
انتخاب خیلی خوبیه"


خوشحالم از این تایید


message 5: by Ashkan (new)

Ashkan Ansari | 2135 comments من به تمامی کسانی که به سعدی علاقمند هستند توصیه می کنم کتابی با عنوان طنز فاخر سعدی نوشته ایرج پزشکزاد را بخوانند. دید بسیار جدیدی از سعدی ارائه شده است که ارزش خواندن را دارد


back to top