Pinoy Reads Pinoy Books discussion

Carlos Bulosan
This topic is about Carlos Bulosan
43 views

Comments Showing 1-6 of 6 (6 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by K.D., Founder (new)

K.D. Absolutely (oldkd) | 6604 comments Mod
I will never forget America is in the Heart: A Personal History. It is about the immigration of Pinoys to America. It was during that time when Pinoys could still jump ship. Several decades have passed since Bulosan's time but his messages in the book still sound loud and clear to our present time.


message 2: by Juan (last edited Oct 27, 2014 08:02AM) (new)

Juan | 1532 comments Wow! Carlos Bulosan. wala pa akong kopya nito pero meron ako nung Bulosan: An Introduction With Selections ni E. San Juan. di ko malilimutan si Magno Rubio


message 3: by Rise (new)

Rise May kopya din ako ng intro at seleksyon ni E San Juan. Mabasa nga. Pati 'All the Conspirators'. Pero the best ang America Is in the Heart. Marxist masterpiece. May Tagalized ito: Nasa Puso ang Amerika: Kasaysayang Buhay ni Carlos Bulosan.


message 4: by Josephine (last edited Oct 27, 2014 01:08PM) (new)

Josephine (jojiemon_) | 994 comments Kuya D, gusto kong basahin ito. Saan ka nakabili ng America is in the Heart: A Personal History?


message 5: by Juan (new)

Juan | 1532 comments Rise, humanga nga ako sa kanya nung mabasa ko yung short stories na kasama dun sa Bulosan: An Introduction With Selections ni E. San Juan. Ang gaan basahin pero ang poignant ng mga kuwento nya. naramdaman ko yung lungkot, pag-iisa at pag-asa. gusto ko din yung history ng mga Filipino migrant worker. grabe lang ang dagok ng discrimination satin


Hello Ms jho! huli kong kita niyan sa NBS MEGAMALL pero translated into Filipino.


Tuklas Pahina (TP) | 1028 comments Meron akong nabasa niyan sa Giraffe Books- carlos Bulosan.


back to top