Netherlands & Flanders group discussion

66 views
Questions > Nederlandse en Vlaamse boeken - vijf titels?

Comments Showing 1-4 of 4 (4 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by BookLovingLady (last edited Sep 23, 2012 10:31PM) (new)

BookLovingLady | 3021 comments Mod
Bij zijn introductie als groepslid schreef Wendelman het volgende:
"Een immigrant vroeg me laatst vijf titels te noemen die hij/zij beslist zou moeten lezen. Welke zouden jullie adviseren (niet noodzakelijk literair)?"

Reacties op deze vraag kunnen hier geplaatst worden.


message 2: by BookLovingLady (last edited Sep 23, 2012 10:39PM) (new)

BookLovingLady | 3021 comments Mod
@Wendelman
Toen ik bovenstaande vraag in je introductie las schoten er diverse titels door mijn hoofd, en aangezien ik niet kon kiezen zijn het er meer dan vijf geworden...
- De Stille Kracht van Louis Couperus
- Oeroeg van Hella S. Haasse
- Camera Obscura van Hildebrand
Een nagelaten bekentenis van Marcellus Emants
- Lijmen / Het Been van Willem Elsschot
Max Havelaar, of de koffieveilingen der Nederlandse Handelsmaatschappij van Multatuli

Geen makkelijke boeken, denk ik, maar mooi. Zo mooi...


message 3: by Wendel (last edited Sep 24, 2012 05:03AM) (new)

Wendel (wendelman) | 2 comments Goede keuze. De stille kracht en de Een nagelaten bekentenis heb ik nog niet gelezen. Mijn vijf titels zijn ook niet al te gewaagd. Ik heb wel gekeken naar de beschikbaarheid in het Engels, daarom viel Slauerhoffs Schuim en Asch af. Ook de leesbaarheid heeft meegespeeld. Daarom geen Nescio, die m.i. erg diep in de Hollandse klei wortelt.

- Willem Elsschot - Cheese - 1933
- F. Bordewijk - Character - 1938
- A. Alberts - The Islands - 1952
- Maarten 't Hart - A Flight of Curlews - 1978
- Harry Mulisch - The Assault - 1982

Meer info bij http://www.nlpvf.nl/ - The Dutch Foundation For Literature, http://www.letterenfonds.nl/en/ - Het Letterenfonds en natuurlijk de Canon - http://nl.wikipedia.org/wiki/Canon_va...


message 4: by Angela (last edited Sep 24, 2012 11:23AM) (new)

Angela | 75 comments Leuk! Als het erom gaat een goed beeld van de Nederlandse letterkunde te geven zou ik kiezen voor een aantal boeken die qua thematiek, stijl en periode niet te dicht bij elkaar liggen. Natuurlijk blijven er ook dan nog talloze titels over om uit te kiezen, maar ik zou de volgende vijf titels zeker aan iemand aanraden:

- J.A. Schasz (Gerrit Paape) - Reize door het Aapenland
- Multatuli - Max Havelaar, of de koffieveilingen der Nederlandse Handelsmaatschappij
- Theo Thijssen - Kees de jongen
- Louis Paul Boon - Mijn Kleine Oorlog
- Peter Buwalda - Bonita Avenue


back to top