انجمن شعر discussion

38 views
كارگاه شعر > پندار نامه

Comments Showing 1-12 of 12 (12 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Kaveh (new)

Kaveh | 72 comments نسیم از خان ما بگذشت و طوفان شد

افق نار و جهان تاریک و رنگ تار و پود روز دشتستان ویران شد
دمش غران
درایش دُرِ دُراب هزاران دف
بمش چونان فسوس و رازِ دانا کهنه مردی از دلِ دوران
که بر میچیند این گندیده بی آزار پخته میوه هایِ خفته بر خاکِ سنوبر راد دارِ عشق و شور و معنیِ انسان

ز زیرش فرّ و فریادِ بهار آتشین ففنوس
که ژرفِ ژاله یِ یاقوت چشمانش

شبِ اسپندگان را میشود فانوس

زمین شد آبنوس از گردش آن اژدها فش گردبادِ آسمانش گرز
گرازان همچو ماری گشت گرداگردِ این از بیم سرهاشان تهی کرده
یکایک آذرخشش هر یکش بخروشِ چرخِ چاچیِ گردونِ دیرنده

به کردارِ روان بیدار دستانِ نریمانِ خرد افروز
به پندارِ اهورا مزدِ این دوران
به گفتاری که شب را میکند چون روز

دژم رویی چو آتش از نهان زاده ی طوفان به ما رو کرد:

برخیزید

سرابی را نمیمانست کز هیچش
به لبخندی گذار خشم آن منان زاییده ز بیم و جهل را نادیده انگاری

برخیزید

نهیبش همچو شلاقی
.....


message 2: by Ashkan (new)

Ashkan Ansari | 395 comments بسیار خواندنی بود به ویژه از جاری بودن زبان فردوسی در این نوشته بسیار لذت بردم


message 3: by SA®A (new)

SA®A  (sara_bookshelf) فکر می کنم دیدگاهی که در مورد شعر پیشین شما ( پندار نامه) نوشتم در این مورد هم صدق کنه.
البته برداشتهایی هم در مورد محتوای این شعر دارم که به زودی در پیامی خدمتتون عرض می کنم.

به امید حضور بیشتر شما.


message 4: by Damselfly (new)

Damselfly | 9 comments تنها طوفان کودکان ناهمگون می زاید.زیبا بود.


message 5: by Kaveh (new)

Kaveh | 72 comments ممنون از همه ی دوستان که وقت گذاشتند و خواندند اشکان عزیز حق کاملا با شماست در این قسمت شعر بسیار تخت تاثیر فردوسی بودم چون لحن اینجا میبایست به اسطوره و حماسه همزمان نزدیک باشه خیلی ممنون که توجه کردید


message 6: by Kaveh (new)

Kaveh | 72 comments ممنون از همه ی دوستان که وقت گذاشتند و خواندند اشکان عزیز حق کاملا با شماست در این قسمت شعر بسیار تخت تاثیر فردوسی بودم چون لحن اینجا میبایست به اسطوره و حماسه همزمان نزدیک باشد خیلی ممنون که توجه کردید


message 7: by Mahyar (new)

Mahyar Mohammadi | 378 comments ماث.‏


message 8: by Kaveh (new)

Kaveh | 72 comments مات؟


message 9: by SA®A (new)

SA®A  (sara_bookshelf) ماث
مهدی اخوان ثالث


message 10: by Mahyar (new)

Mahyar Mohammadi | 378 comments IVIáSOO wrote: "ماث
مهدی اخوان ثالث"


مرسي از توضيح. :دي


message 11: by Kaveh (new)

Kaveh | 72 comments آهان ازون لحاظ

خب یکم بیشتر توضیح بده منظورت چیه یعنی شبیه اونه من واقعیتش متوجه نشدم
ساختاری شبیهن وزنش شبیهه؟


message 12: by Sare (new)

Sare kho (sarekhoyahoocom) | 10 comments به نظرمیاداین ادبیات یه مقدارسخت میتونه باخواننده ارتباط برقرارکنه


back to top