داستان كوتاه discussion

34 views
عکس 12هُم

Comments Showing 1-8 of 8 (8 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

MahtaBi KhaNooM | 1782 comments دوازدهمين ثبت
عکاس: MRS ebeninnali از ترکيه


message 2: by Maria (new)

Maria (maria_jabbri) | 691 comments خاطرات کودکی ام
رنگینه ی هفت رنگی ست
که درون بادکنکهای خیالم
مرا با آرامش امواج دریا
!به اوج می رساند


message 3: by ماهور (new)

ماهور (mahoor) | 214 comments یکرنگی


message 4: by M.H.R (new)

M.H.R (MHRr) | 313 comments از زير آب، براي ماهي ها
اين بادكنك ها چگونه جلوه ميكنند؟
شايد براي آن ها هر يك از اين بادكنك ها خورشيدي باشد...
و براي ما؟


message 5: by Leila (new)

Leila | 92 comments سوزن زندگی بلاخره کار خودش را کرد...کسی هم جای خالی اش را ندید


message 6: by Sal (new)

Sal (rezaeinasab) | 1919 comments بادکنک ها هرگز غرق نمی شوند


message 7: by Mahnoosh (new)

Mahnoosh | 42 comments بادكنكها از ترس سوزن زندگي به رشته اي تنيده شده از مهر همبسته شده اند . ديگر از سوزن كاري ساخته نيست . قيچي سرنوشت ميبايد تا بادكنكها را اسماني كند . ( نه خير مثل اينكه امشب از خواب خبري نيست خدا كنه مامان بيدار نشه و فردا سر كلاس چرت نزنم وگرنه كامپيوتر يك ماه توقيف ميشه )


message 8: by Kourosh (new)

Kourosh | 389 comments باد شدن الکی با هوا واسه بچه هاو خرس گنده ها با اون خوش خوشانشون میشه ولی آخر می ترکه یا باید گریه کنن یا بزرگ شن و فراموش کنن یا برن با بادکنکی دیگه سرشونو گرم کنن...بزرگ شدیم بی خیال بادکنکی که بترکه دنبال نترکیدنیا باشیم


back to top