Bakit Baliktad Magbasa Ng Libro Ang Mga Pilipino? (Mga Kwentong Barbero ni Bob Ong) Bakit Baliktad Magbasa Ng Libro Ang Mga Pilipino? discussion


16 views
proud pa rin ba tayo?..

Comments Showing 1-2 of 2 (2 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Alfie (last edited Sep 18, 2012 06:06PM) (new) - rated it 5 stars

Alfie of course, oo naman..


Michael wala naman mawawala


back to top