Goodreads Malaysia discussion

158 views
Makan Buku, Minum Buku... > Buruan Buku Lama

Comments Showing 1-5 of 5 (5 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Nazmi, Editor Sastera Berita Harian (BH), cerpenis dan novelis (last edited Sep 19, 2012 12:25AM) (new)

Nazmi Yaakub | 2415 comments Mod
Selain tujuannya mahu menambah koleksi pustaka kecil di rumah khususnya buku-buku lama, mana tahu boleh dikongsi dengan rakan-rakan melalui jualan kecil-kecilan.

Bagaimanapun, ini senarai hasil buruan buku lama yg diperoleh semasa pulang ke kampung isteri minggu lalu:-

Sastera

1. Sebelas Rejab karya A. Kadir Adabi
2. Di Mana Bulan Selalu Retak karya A. Samad Said
3. Ustaz karya S. Othman Kelantan
4. Tini karya Azizi Haji Abdullah
5. Modern Malaysian Stories terjemahan Barclay M. Newman
6. Cermin Penghidupan karya Hamka
7. Kepincangan karya Mokhtar A.K.
8. Terjebak karya Abdullah Hussain
9. Ruang Perjalanan karya S. Othman Kelantan
10. 30 Tahun Sekitar Sastera karya Keris Mas

Agama dan Falsafah

1. Perbandingan Agama-Agama2 Yang Terbesar Di-India karya Ahmad Shalaby
2. Ghirah Dan Tantangan Terhadap Islam karya Hamka
3. Peribadi karya Hamka
4. Empat Istilah Dalam Al-Quran karya Abul A'la Al-Maududi
5. Keadilan Sosial Dalam Islam karya Hamka
6. Petunjuk Jalan Yang Benar karya سيد قطب
7. Pengenalan Tamadun Islam Di Andalus karya Azizan Baharudin
8. Sejarah Pendidikan Islam karya Ahmad Shalaby
9. Sejarah Islam Satu Interpretasi Baru 1 T.M. 600-750 karya M.A. Shaban
10. Al-Ghazzaliyy: A Study In Islamic Epistemology karya Mustafa Abu-Sway


message 2: by Norziati (new)

Norziati | 378 comments Senarai ini untuk dijual atau senarai yang dicari?


message 3: by Nazmi, Editor Sastera Berita Harian (BH), cerpenis dan novelis (new)

Nazmi Yaakub | 2415 comments Mod
koleksi peribadi. mana yg ada lebih, insya-Allah akan dijual


message 4: by Ricky (new)

Ricky | 1 comments Junk Book Store - http://www.junkbookstore.com


message 5: by Nor, dari khutubkhanah USIM (new)

Nor (norazzahmomin) | 1540 comments Mod
Saya sedang mencari buku-buku tulisan Mohd Affandi Hassan untuk pensyarah di tempat saya. Untuk dibeli.

Dan buku berjudul Projek 238. Kalau boleh saya nak beli. Saya pernah baca masa bersekolah menengah dulu. Tak pasti buku siapa. Buku tu menarik pada pandangan saya.


back to top