داستان كوتاه discussion

106 views
عشق و تقوی

Comments Showing 1-26 of 26 (26 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Sal (new)

Sal (rezaeinasab) | 1919 comments عالی بود.

سعدی استاد تک بیتیه
البته تک بیتی هایی که هر چند تاشون با هم یه غزل رو می سازن.


ممنون دوست من


message 2: by Sal (new)

Sal (rezaeinasab) | 1919 comments مرا به هیچ بدادی و من هنوز بر آنم
که از وجود تو مویی به عالمی نفروشم


بهتره این تاپیک رو به شعرای سعدی اختصاص بدیم


MahtaBi KhaNooM | 1782 comments تو پري زاده ندانم ز كجا مي آيي

كادميزاده نباشد به چنين زيبايي


message 4: by Sal (new)

Sal (rezaeinasab) | 1919 comments

ناصح گمان مبر که نصیحت کنم قبول

من گوش استماع ندارم، لِمَن تَقول ؟


MahtaBi KhaNooM | 1782 comments هرکس به تماشایی رفتند به صحرایی
ما را که تو منظوری خاطر نرود جایی


message 6: by Sal (new)

Sal (rezaeinasab) | 1919 comments چنانت دوست می دارم که گر روزی فراق افتد
تو صبر از من توانی کرد و من صبر از تو نتوانم


message 7: by Sal (new)

Sal (rezaeinasab) | 1919 comments بیا بیا که مرا با تو ماجرایی هست
بگوی اگر گنهی رفت و گر خطایی هست
روا بود که چنین بی‌حساب دل ببری ؟
مکن که مظلمه خلق را جزایی هست


message 8: by Sal (new)

Sal (rezaeinasab) | 1919 comments

همه از دست غیر ناله کنند/سعدی از دست خویشتن فریاد


MahtaBi KhaNooM | 1782 comments تو نظیر من ببینی و بدیل من بگیری
عوض تو من نیابم که به هیچ کس نمانی


message 10: by Sal (new)

Sal (rezaeinasab) | 1919 comments من آن نیم که حلال از حرام نشناسم
شراب با تو حلال است و آب بی تو حرام


این و قبلآ کجا خوندم!؟
;)


message 11: by Sal (new)

Sal (rezaeinasab) | 1919 comments بس توبه و پرهیزم کز عشق تو باطل شد
من بعد بدان شرطم کز توبه بپرهیزم


message 12: by MahtaBi KhaNooM (new)

MahtaBi KhaNooM | 1782 comments همه عمر برندارم سر از این خمار مستی
که هنوز من نبودم که تو در دلم نشستی
تو نه مثل آفتابی که حضور و غیبت افتد
دگران روند و آیند و تو همچنان که هستیmessage 13: by MahtaBi KhaNooM (new)

MahtaBi KhaNooM | 1782 comments
شکر خدای بود که آن بت وفا نکرد
باشد که توبه​ای بکند، بت پرست ما


message 14: by Leila (new)

Leila | 92 comments آتش از خانه‌ي همسايه‌ي درويش مخواه
كآنچه بر روزن او مي‌گذرد، دودِ دل است
message 15: by Leila (new)

Leila | 92 comments
یک قصه بیش نیست غم عشق و این عجب
کز هر زبان که میشنوم نا مکرر است


message 16: by mohammad (new)

mohammad (irani_1313) | 1522 comments هان تو چه گویی ای شکم پیچ پیچ
کی تو توانی که بسازی به هیچ


message 17: by Fahimeh (new)

Fahimeh | 29 comments گفت سعدی صبر کن یا سیم و زر ده یا گریز
عشق را یا مال باید یا صبوری یا سفرmessage 18: by Mahnoosh (new)

Mahnoosh | 42 comments اي مانده سرگردان در بند نكونامي تا درد نياشامي زين درد نيارامي - ملك صمديت را چه سود و زيان دارد گر زاهد دوراني ور عابد اصنامي - زهدت به چه كار ايد گر رانده درگاهي كفرت چه زيان دارد گر نيك سرانجامي


message 19: by Elnaz (new)

Elnaz | 326 comments گر كسي وصف او ز من پرسد
بيدل از بي نشان چگونه باز
عاشقان كشتگان معشوقند
برنيايد ز كشتگان آوازmessage 20: by Sal (new)

Sal (rezaeinasab) | 1919 comments

هزار جهد بکردم که سر عشق بپوشم
نبود بر سر آتش میسرم که نجوشم
به هوش بودم از اول که دل به کس نسپارم
شمایل تو بدیدم نه عقل ماند و نه هوشم
حکایتی ز دهانت به گوش جان من آمد
دگر نصیحت مردم حکایتست به گوشم
مگر تو روی بپوشی و فتنه بازنشانی
که من قرار ندارم که دیده از تو بپوشم
...


message 21: by Maria (new)

Maria (maria_jabbri) | 691 comments غرض نقشی ست کز ما باز ماند
که هستی را نمی بینم بقایی


message 22: by Rose (new)

Rose | 449 comments مرا در دل همی آید که من دل را کنم قربان/نباید بد دلی کردن بباید کرد این فرمان/کشاکش هاست در جانم کشنده کیست میدانم/دمی خواهم بیاسایم ولیکن نیستم امکان


message 23: by Sal (new)

Sal (rezaeinasab) | 1919 comments مرا مگوی که سعدی طریق عشق رها کن
سخن چه فایده گفتن، چو پند می ننیوشم


message 24: by Farzan (new)

Farzan (persianguy1983) | 1379 comments زینب جان انتخاب جالبی بود


message 25: by Sal (new)

Sal (rezaeinasab) | 1919 comments به سرو گفت کسی میوه ای نمی آری؟
جواب داد که آزادگان تهی دستند


message 26: by Sal (new)

Sal (rezaeinasab) | 1919 comments سعدی از سرزنش غیر نترسد هیهات
غرقه در نیل چه اندیشه کند باران را ؟


back to top