انجمن شعر discussion

34 views
كارگاه شعر > ...هنوز

Comments Showing 1-10 of 10 (10 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Moein (new)

Moein Ghanizadeh | 67 comments دلیل حضور برخی تعابیر و یا نقش حسی آنها را نفهمیدم مثل خراشیده بودن راهی که می بایست ارتباطی با تکه تکه بودن قلبی داشته باشد اما پایان بندی کار را پسندیدم :
مرا
در این گوشه ی محزون
هم انتظار با اطلسی های پریشان
پیدا کنی
تصویری زیبا ساخته اید حاکی از حزن و پریشانی اطلسی ها

در نهایت خواهش می کنم راجع به "قرن کبیسه" کمی توضیح دهید که جستار نه چندان عمیقم در فرهنگ دهخدا و گوگل راهم به جایی نبرد.
پایدار باشید و موفق


message 2: by [deleted user] (last edited Sep 23, 2012 09:28AM) (new)

حرفی نداریم بزنیم دوست جان جز آنکه بی چون و چرا طرفدار شعرهایتان هستیم هر بار بدون استثنا

شاعر بمانی که ما عاشق شعریم

:)


message 3: by SA®A (new)

SA®A  (sara_bookshelf) مچکرم دوستم

عاشق بمانی

:)


message 4: by [deleted user] (new)

عاشق موندیم کار دستمون داده بدجور

ما هم متشکریم


message 5: by [deleted user] (new)

منظور ما هم همان بود, مگر غیر از شعر میشود عاشق چیز دیگری هم بود؟؟؟

:)))


message 6: by Kaveh (new)

Kaveh | 72 comments زیبا بود دوست عزیز در بیان احساستون خیلی ماهرانه عمل میکنید و به شخصصه از ترکیب قرن کبیسه بسیار لذت بردم حس معلق بودن رو خیلی خوب میرسونه


مرسی


message 7: by SA®A (new)

SA®A  (sara_bookshelf) Kaveh wrote: "زیبا بود دوست عزیز در بیان احساستون خیلی ماهرانه عمل میکنید و به شخصصه از ترکیب قرن کبیسه بسیار لذت بردم حس معلق بودن رو خیلی خوب میرسونه


مرسی"


_________________


خوشحالم که چنین نظری دارید.
و همچنان متشکرم


message 8: by Mahyar (new)

Mahyar Mohammadi | 378 comments ترکیبِ
روزها را
فانوس به دست

یه سر و گردن از بقیّه ی شعر ات بالاتر بود.‏


message 9: by SA®A (new)

SA®A  (sara_bookshelf) اون ترکیب خوشحاله که اینجوری دیدیش.


message 10: by Mahyar (new)

Mahyar Mohammadi | 378 comments خوش حال ام كه من و تركيب هم ديگه رو دوست داريم. :دي


back to top