Türk Kitap Kurtları discussion

85 views
kitapzen.com

Comments Showing 1-2 of 2 (2 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Karl (new)

Karl (uxbal) Arkadaşlar kitapzen.com adlı siteden alışveriş yaptınız mı? Evetse, herhangi bir sorun yaşadınız mı?


message 2: by Kurtlu (new)

Kurtlu | 4 comments ben bir kez yaptım. hiçbir sorun yaşamadım, aksine çok ilgili ve özenli buldum.


back to top