Kirjastolaiset discussion

55 views
Kirjastojen markkinointiin liittyvää kirjallisuutta?

Comments Showing 1-2 of 2 (2 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Aino (new)

Aino | 2 comments Hei,

olen etsiskellyt kirjastojen markkinointia käsittelevää kirjallisuutta. Aihe on ollut pinnalla jo jonkin aikaa, ja joitakin kiinnostavia opinnäytetöitäkin on valmistunut. Onko teillä, hyvät Goodreads-kirjastolaiset, hyviä vinkkejä?


message 2: by [deleted user] (new)

Hei, oletko tutustunut Almgrenin Kirjasto 2011 ja Kirjasto 2012 -kirjoihin? Niissä on ainakin kaikenlaisia kivoja ideoita, jotka osin liittyvät myös markkinointiin. Helmet-haku kirjastot AND markkinointi näyttää löytävän muutaman englanninkielisen opuksen.


back to top