داستان كوتاه discussion

25 views
گفتگو و بحث > یادداشتی در خصوص نوشتن - ناتالی گلدبرگ

Comments Showing 1-2 of 2 (2 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Elnaz (new)

Elnaz | 326 comments هر كاري احتياج به استعداد داره مخصوصا نوشتن.
من كه استعداد نوشتن ندارم ولي از خوندن نوشته هاي ديگران لذت مي برم


message 2: by ماهور (last edited Feb 06, 2009 04:38AM) (new)

ماهور (mahoor) | 214 comments نوشته بالا رو من خیلی قبول دارم
توی مدرسه همیشه شعر را برامون ترجمه! میکردن
بعد از همون امتحان میگرفتن
هیچ وقت کسی از ما برداشت خود ما از شعر رو نخواست
کمتر دبیری پیدا میشد که برای شاگردش بیشتر از قانون زمان بگذاره.back to top