داستان كوتاه discussion

37 views
عکس شماره بعد

Comments Showing 1-20 of 20 (20 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Sal (last edited Feb 04, 2009 02:38AM) (new)

Sal (rezaeinasab) | 1919 comments [image error]

عکاس نا مشخص


MahtaBi KhaNooM | 1782 comments محمد صالح خان...شما هميشه دور و بر مرگ بپلک...آفرين آقا


message 3: by Sal (last edited Feb 04, 2009 03:17AM) (new)

Sal (rezaeinasab) | 1919 comments MahtaBi KhaNooM wrote: "محمد صالح خان...شما هميشه دور و بر مرگ بپلک...آفرين آقا"

کدوم مرگ؟؟
اِاِاِاِ
این گورها اینجا چیکار می کنن؟
ندیدمشون اصلآ
شرمنده ام
من وقتی پول ببینم دیگه هیچی نمی بینم.message 4: by Kourosh (new)

Kourosh | 389 comments ببخشید اینا جدا قبره یا چیز دیگه؟راستی بابت چه کار پول میدن ؟اگه خلاف و منکراتی و ضد امنیت ملی نیست منم خبر کن بیام اگه با روحیه ام سازگاره بیام


message 5: by Sal (new)

Sal (rezaeinasab) | 1919 comments این گورهای نکنده
با التهابی مکنده
خود چشمهای زمین است
مانده به راه ِمن و تو


البته این گورهای نکنده تو این عکس کنده شدن گویا


message 6: by Kourosh (new)

Kourosh | 389 comments اگه قبره چه قد اینجا بد آب و هواس پودرمون کنن ماهی سیاهای کوچولو بخورن بهتره از این که این جای بی اب و علف بخوابیم اصلا تو وصیت نامم میگم آتیشم بزنن خاکسترمو بپاشن تو جنگل


message 7: by Maria (new)

Maria (maria_jabbri) | 691 comments اینجا هم، پول داشتن مهم است؟؟؟؟؟؟


message 8: by Behzad, دیوونه (new)

Behzad Vahdati manesh (behzadium) | 1320 comments Mod
من بيشتر پول دادم
عميق تر بكنن كه سردم نشه
حسابي هم صفت و سختش كنن كه فرار نكنم


MahtaBi KhaNooM | 1782 comments دیوونه wrote: "من بيشتر پول دادم
عميق تر بكنن كه سردم نشه
حسابي هم صفت و سختش كنن كه فرار نكنم"


راحت بخوابی دیوونه


message 10: by Behzad, دیوونه (new)

Behzad Vahdati manesh (behzadium) | 1320 comments Mod
MahtaBi KhaNooM wrote: "دیوونه wrote: "من بيشتر پول دادم
عميق تر بكنن كه سردم نشه
حسابي هم صفت و سختش كنن كه فرار نكنم"

راحت بخوابی دیوونه"


البته به نظر من مشكل ريشه اي تره
ما اينجا دنبال چيزي ميگرديم كه اصلا خلق نشده رو زمين
آرامش


message 11: by Leila (new)

Leila | 92 comments ببخشید ولی چند تا نکته خیلی جالب بود برا من،این قبر ها ضد زلزله اند ظاهرا!بعدش هم ...پس با چی پر می شن؟message 12: by Sal (new)

Sal (rezaeinasab) | 1919 comments دیوونه wrote: ": "البته به نظر من مشكل ريشه اي تره
ما اينجا دنبال دنبال چيزي ميگرديم كه اصلا خلق نشده رو زمين
آرامش ..."


زیر زمین چطور؟؟


message 13: by Sal (new)

Sal (rezaeinasab) | 1919 comments Leila wrote: "ببخشید ولی چند تا نکته خیلی جالب بود برا من،این قبر ها ضد زلزله اند ظاهرا!بعدش هم ...پس با چی پر می شن؟
"


نمی دونم با چی پر میشن
اما قطعا با پول پُر نمیشن

البته نه قطعآ


message 14: by mohammad (new)

mohammad (irani_1313) | 1522 comments هراس من مردن در سرزمینی است که مزد گور کن بیشتر از آزادی انسان باشد

شاملو


message 15: by Leila (new)

Leila | 92 comments نمی خواهم بمیرم
ای خدا
ای آسمان
ای شب
نمی خواهم
نمی خواهم
نمی خواهم

مگر زور است؟


message 16: by Kourosh (new)

Kourosh | 389 comments آفرین خوب گفتی منم نمی خواهم واکثرا نمی خواهیم ولی بسیاریمان دروغ گوییم ... حتی به نظر من حتی بسیاری خودکشی ها هم ریشه در ترس از مرگ دارد ولی بدان که قطعا زور است و امید به دنیایی دیگر هم ناشی از این است که دوست داریم باشیم و بمانیم تا همیشه...ت


message 17: by Azadeh (new)

Azadeh | 13 comments چقدر ارزون، فقط چند تا هزاری ؟ قبر ارزونه یا این که ما ارزونیم! !


message 18: by Sal (new)

Sal (rezaeinasab) | 1919 comments قبر که خیلی گرونه.
ما رو نمی دونم


message 19: by Elnaz (new)

Elnaz | 326 comments در عرض يك چشم به هم زدن همشون پر مي شه


message 20: by Faeze (new)

Faeze | 487 comments چهاردیواریهایی به این کوچکی همه ی سهم ما آدم هاست از دنیا به این بزرگی، آنهم نه برای همیشه و نه حتی مفت.


back to top