داستان كوتاه discussion

35 views
عکس شماره هفت

Comments Showing 1-8 of 8 (8 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

MahtaBi KhaNooM | 1782 comments سقوط آزاد است!ا


message 2: by Kourosh (last edited Feb 03, 2009 11:09PM) (new)

Kourosh | 389 comments در حال پرواز به بالا!و در این مسیر تعدادی شهاب سنک با شیشه برخورد می کند و شاخه هایی که در دهان عقابها بود تا با ان لانه بسازند از دهانشان ول می شود و راننده که کمی از پرواز ماشین و دیدن عقابها و شهاب سنگها متعجب است وقتی برخورد هویج با شیشه را می بیند بسیار بیشتر تعجب می کند و بلافاصله عکس می گیرد تا به دیگران ثابت کند چه اتفاقی برایش افتاده و بعد از صعود و سقوط چون کارت شناسایی نداشته و ماشین پدر را یواشکی برده بوده متوجه نشدند که نامش چیست و گمنام ماند صاحب خودرو و پدر بچه نیز چون پسرش و ماشینش از شدت تصادف قابل شناسایی نبودند و نمی دانست پسرش با پول تو جیبی هایش دوربین خریده بدون پیگیری بقیه ماجرا گفت ایشالا این ماشین و پسر من نیست و هنوز به دنبال پسر و ماشینش می گردد البته بیشتر دنبال ماشینش است چون تازه خریده بودش و قسطهایش هنوز تمام نشده از این پسر معتاد و متوهم قطع امید کرده بود ولی خوشحال بود که زنش مرده و غصه نبود پسر و ماشین را نمی خورد


message 3: by Sal (new)

Sal (rezaeinasab) | 1919 comments کوروش خان همه اینا رو با نگاه به این عکس فهمیدی؟

بابا دست خوش
یه عکس از خودم می فرستم ببین چی می فهمی ازش
از آینده م اگه بگی عالی میشه


message 4: by Sal (new)

Sal (rezaeinasab) | 1919 comments متاسفانه عکس هیچ حسی بهم نداد.
البته شاید چون هیچی ازش نفهمیدم.message 5: by mohammad (new)

mohammad (irani_1313) | 1522 comments این عکس منو یاد داستانک زیر انداخت متاسفانه نمیدونم نویسندش کیه:
آن هویج دماغ من بود


message 6: by mohammad (new)

mohammad (irani_1313) | 1522 comments یک شال کهنه
هویج پلاسیده
دو تکمه ی سیاه
بهار غمگین خوش آمدی


message 7: by ماهور (new)

ماهور (mahoor) | 214 comments آدمک گریان بود
از شادی
که برای آنی
آدمش پنداشتند
...
عاقبت تیغه های تیز
تیغه های تیز برف پاک کن
------------------


امروز اولین برف آسمون خسیس تهران رو دیدم
جمعه لبو فروشای دربند رو تنها نگذارید
;)
MahtaBi KhaNooM | 1782 comments زدي لهش کردي...دلت خنک شد؟!ا


back to top