داستان كوتاه discussion

46 views
عکس شماره شش

Comments Showing 1-14 of 14 (14 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by ماهور (last edited Jun 27, 2009 12:14AM) (new)


message 2: by ماهور (new)

ماهور (mahoor) | 214 comments کودک، در کودکی بازی کرد
و در آخر
بازی را زندگی کرد


message 3: by Sal (last edited Feb 02, 2009 12:28PM) (new)

Sal (rezaeinasab) | 1919 comments ماهور خان
متشکر از فعالیتت
اما
حمید خان فرمودند که بهتره واسه تاپیکهای این قسمت اسم خاص انتخاب نکنیم.
در ضمن
گمان نمی کنم این تصویر "عکس" باشه.
نمی دونم می شه نقاشی و طراحی رو هم گذاشت اینجا یا نه؟

حمیدخان بگویند


در هر حال در مورد تصویر نظرم رو بر می گردم و می گم.


message 4: by ماهور (new)

ماهور (mahoor) | 214 comments در مورد اسم، چشم انجام دادم
با اینکه قبول ندارم
;)
در مورد این تصویر هم باید بگم که کاملا واقعیه
و متاسفانه منبع اصلی رو نمیدونمmessage 5: by Mehdi (new)

Mehdi | 1795 comments Mod
عكس كاملا واقعيه.

--------------------

د.ست عزيز بهنر است كه فقط از عكس استفاده شود و از نقاشي و طراحي و كارهاي گرافيكي استفاده نكنيم.

ممنون.


message 6: by Kourosh (new)

Kourosh | 389 comments بازتابی از زندگی تا مرگ و از کودکی تا مرگ در کشورهای فقیر و با حکومتهایی دیکتاتوری و پر از هرج و مرج


MahtaBi KhaNooM | 1782 comments تاب ميخورد...دنيا به دور سرش و تاب ميخورد کودک به روي طناب

ممنون ماهور خان


message 8: by Elnaz (new)

Elnaz | 326 comments عجب بچه هايي
بيايدپايين الان ميفتيد


message 9: by Azadeh (new)

Azadeh | 13 comments کودک من ، کودک تو، با داس و دوست، قلم و قاصدک، تاب وتوپ وتفنگ، رشد می کنند و بزرگ تر می شوند تا خود را باور کنن. و در پایان یا خود می میرند ، یا خود می کشند و یا خود می میرانند.


message 10: by Azadeh (new)

Azadeh | 13 comments ماهور جان
عکس بیسار جالبیه، خیلی تفکر لازم داره، بسیار ممنون


message 11: by mohammad (new)

mohammad (irani_1313) | 1522 comments این عکس تکونم داد


message 12: by Behzad, دیوونه (new)

Behzad Vahdati manesh (behzadium) | 1320 comments Mod
این دو بچه روح آن دو اعدامی اند
و آن قطار فشنگ تنها سوغات و ره توشه اش
برای سفر به نا کجا آباد


message 13: by M.H.R (new)

M.H.R (MHRr) | 313 comments سر ها بر دار رفت،
تا دارها بازيچه دسته كودكان گردند


message 14: by Kourosh (last edited Feb 03, 2009 10:52PM) (new)

Kourosh | 389 comments بین طنابهای دار یه جای خالیه خوبه که خالی بمونه و اون بچه ها هم بزرگ شن وخردمندانه این نشکیلاتو از ریشه بخشکونن و اگه هم خواستن احیانا جنایت کنن و خون بریزن با همون تفنگ و تیر بزنن که جنبه تبلیغاتی کمتری داشته باشه و احساس درد در کشته شونده و کشته دیدنده کمتر ایجاد کند.ت


back to top