Popular Nam Cao Books

(showing 1-1 of 1)
Truyện Ngắn Truyện Ngắn (Bìa mềm)
by (shelved 1 time as nam-cao)
avg rating 4.41 — 639 ratings — published 2007
Rate this book
Clear rating


Nam Cao
“Sự cẩu thả trong bất cứ nghề gì cũng là một sự bất lương rồi. Nhưng sự cẩu thả trong văn chương thì thật là đê tiện.”
Nam Cao

Nam Cao
“ Một tác phẩm thật giá trị, phải vượt lên bên trên tất cả bờ cõi và giới hạn, phải là một tác phẩm chung cho cả loài người. Nó phải chứa đựng một cái gì lớn lao, mạnh mẽ, vừa đau đớn lại vừa phấn khởi. Nó ca tụng lòng thương, tình bác ái, sự công bình...Nó làm cho người gần người hơn.''

("Đời thừa")”
Nam Cao

More quotes...