Naruto Novel Series (2 books)

There are 2 primary works and 2 total works in the Naruto Novel Series

Based on the Naruto manga series.


by
4.49 avg rating — 487 ratings — published 2003 — 4 editions
Rate this book
Clear rating

by
4.59 avg rating — 731 ratings — published 2006 — 3 editions
Rate this book
Clear rating

Other Series by Masashi Kishimoto

Naruto (1 - 10 of 72 books)
 • Naruto, Vol. 01: The Tests of the Ninja (Naruto, #1)
 • Naruto, Vol. 02: The Worst Client (Naruto, #2)
 • Naruto, Vol. 03: Bridge of Courage (Naruto, #3)
 • Naruto, Vol. 04: The New Opponents (Naruto, #4)
 • Naruto, Vol. 05: Exam Hell (Naruto, #5)
 • Naruto, Vol. 06: The Forest of Death (Naruto, #6)
 • Naruto, Vol. 07: Orochimaru's Curse (Naruto, #7)
 • Naruto, Vol. 08: Life-and-Death Battles (Naruto, #8)
 • Naruto, Vol. 09: Turning the Tables (Naruto, #9)
 • Naruto, Vol. 10: A Splendid Ninja (Naruto, #10)
Naruto: Omnibus (1 - 10 of 21 books)
 • Naruto (3-in-1 Edition), Vol. 1: Includes Vols. 1, 2 & 3 (Naruto: Omnibus, #1)
 • Naruto (3-in-1 Edition), Vol. 2: Includes Vols. 4, 5 & 6 (Naruto: Omnibus, #2)
 • Naruto (3-in-1 Edition), Vol. 3: Includes Vols. 7, 8 & 9 (Naruto: Omnibus, #3)
 • Naruto (3-in-1 Edition), Vol. 4: Includes Vols. 10, 11 & 12 (Naruto: Omnibus, #4)
 • Naruto (3-in-1 Edition), Vol. 5: Includes Vols. 13, 14 & 15 (Naruto: Omnibus, #5)
 • Naruto (3-in-1 Edition), Vol. 6: Includes Vols. 16, 17 & 18 (Naruto: Omnibus, #6)
 • Naruto (3-in-1 Edition), Vol. 7: Includes Vols. 19, 20 & 21 (Naruto: Omnibus, #7)
 • Naruto (3-in-1 Edition), Vol. 8: Includes Vols. 22, 23 & 24 (Naruto: Omnibus, #8)
 • Naruto (3-in-1 Edition), Vol. 9: Includes Vols. 25, 26 & 27 (Naruto: Omnibus, #9)
 • Naruto (3-in-1 Edition), Vol. 10: Includes Vols. 28, 29 & 30 (Naruto: Omnibus, #10)
Naruto Chapter Book (1 - 10 of 17 books)
 • Naruto: Chapterbook, Volume 1: The Boy Ninja (Naruto (Chapter Books))
 • Naruto: Chapterbook, Volume 2: The Tests of a Ninja (Naruto (Chapter Books))
 • Naruto: Chapterbook, Volume 3: The Worst Client (Naruto (Chapter Books))
 • Naruto: Chapterbook, Volume 4: The Secret Plan (Naruto (Chapter Books))
 • Naruto: Chapterbook, Volume 5: Bridge of Courage (Naruto (Chapter Books))
 • Naruto: Chapter Book, Vol. 6
 • Naruto: Chapter Book, Vol. 7
 • Naruto: Chapter Book, Vol. 8
 • Naruto Chapter Book 9: The Challengers
 • Naruto: Chapter Book, Vol. 10: The First Test
Naruto Secret Chronicles (6 books)
 • NARUTO - ナルト- カカシ秘伝 氷天の雷 [Naruto: Kakashi Hiden — Hyōten no Ikazuchi] (Naruto Secret Chronicles, #1: Kakashi's Story: Lightning in the Icy Sky)
 • NARUTO ─ナルト─ シカマル秘伝 闇の黙に浮ぶ雲 [Naruto: Shikamaru Hiden — Yami no Shijima ni Ukabu Kumo] (Naruto Secret Chronicles, #2: Shikamaru's Story: A Cloud Drifting in Silent Darkness)
 • NARUTO ─ナルト─ サクラ秘伝 思恋、春風にのせて [Naruto: Sakura Hiden — Shiren, Harukaze ni Nosete] (Naruto Secret Chronicles, #3: Sakura's Story: Thoughts of Love, Riding Upon a Spring Breeze)
 • NARUTO - ナルト- 木ノ葉秘伝 祝言日和 [Naruto: Konoha Hiden — Shūgenbiyori] (Naruto Secret Chronicles, #4: Konoha's Story: The Perfect Day for a Wedding)
 • NARUTO - ナルト- 我愛羅秘伝 砂塵幻想 [Naruto: Gaara Hiden — Sajingensō] (Naruto Secret Chronicles, #5: Gaara's Story: A Sandstorm Mirage)
 • NARUTO - ナルト- 暁秘伝 咲き乱れる悪の華 [Naruto: Akatsuki Hiden — Sakimidareru Aku no Hana] (Naruto Secret Chronicles, #6: Akatsuki's Story: Evil Flowers in Full Bloom)