Mehmet Koç's Reviews > The Empire of the Steppes: A History of Central Asia

The Empire of the Steppes by René Grousset
Rate this book
Clear rating

by
21811361
's review

really liked it

Büyük Fransız Şarkiyatçı René Grousset'nin 1930'ların sonunda kaleme aldığı ve uzun yıllar önce Prof. Halil İnalcık'ın tercüme edip Türk Tarih Kurumu'nun "Stepler İmparatorluğu: Attila, Cengiz Han, Timur" adıyla yayınladığı kitap, Asya steplerinin göçebe halklarının tarihi açısından bir başyapıt niteliğinde.

Kitap, İskit-Sarmatlardan başlayarak, Hunlar, Tukyular (Göktürkler), Uygurlar, Juan-Juanlar, Oğuzlar, Kıpçaklar, Tunguzlar, Moğollar, Mançular ve Tümurlular gibi step haklarının tarihi ekseninde, hem bu kavimlerin yükseliş ve çöküşlerini, hem de birbirleriyle ve yerleşik Çin, Hindistan, İran ve Anadolu halklarıyla ilişkilerini ustalıkla ele alıyor.

Kitapta bence en ilgi çekici bölümler, bu step kavimlerinin tarihi, coğrafi, kültürel ve askeri açılardan birbirleriyle benzerlik ve farklılık gösterdikleri hususiyetlerin ele alındığı mukayeseli bölümler. Bu çerçevede Cengiz ve Timur'un, keza kurdukları imparatorlukların tüm yönleriyle karşılaştırması kaydadeğer.

Grousset ayrıca, step göçebelerinin yerleşik medeniyetler karşısındaki hayranlık ve nefret duygularını, ele geçirdikleri mamurelerde bir süre sonra eski hakim medeniyetlerin tesirine girerek "erimeleri ve kaybolmalarını" başarılı bir şekilde tasvir etmiş.

Velhasıl, içerisindeki fazlasıyla ayrıntılı tafsilatla tam bir başvuru kaynağı olmasının yanısıra, erken dönem Türk tarihi ve bilhassa Çin, Orta Asya ve İran Türk tarihi açısından da mutlaka okunması gereken kıymetli bir eser. İnalcık Hoca'nın dikkatli tercümesi de kitabı daha takip edilebilir kılıyor...
1 like · flag

Sign into Goodreads to see if any of your friends have read The Empire of the Steppes.
Sign In »

Reading Progress

July 2, 2014 – Shelved
July 2, 2014 – Shelved as: to-read
June 17, 2015 – Started Reading
June 27, 2015 –
page 324
45.13%
July 5, 2015 – Finished Reading

No comments have been added yet.