Ali's Reviews > Ghosts

Ghosts by Henrik Ibsen
Rate this book
Clear rating

by
4693
's review
May 01, 2007

liked it
bookshelves: plays, modern-classic-drama

اشباح نیز که یکی از شاهکارهای ایبسن است که مانند "خانه ی عروسک"، در ابتدا مورد بی مهری منتقدین قرار گرفت. خانم آلوینک که زنی پر قدرت است، تاب شب گردی ها و خیانت های شوهرش را ندارد، او را در همان خانه طرد می کند اما طبق اخلاقیات زمان، سعی دارد بر هرزه کاری های شوهرش سرپوش بگذارد. خانم آلوینگ با وجود ثروت و مکنت، زن خوشبختی نیست. شوهرش از خدمتکار خانه هم دختری نامشروع به نام "رگینا" دارد. پس از مرگ آقای آلوینگ، معلوم می شود فرزندشان اسوالد نیز، به بیماری پدر، سیفیلیس، مبتلاست، و بیماری به مغزش رسیده و به زودی می میرد. در آخرین روزهای زندگی اسوالد، خانم آلوینگ در می یابد که اسوالد عاشق خواهر خوانده اش، "رگینا"ست. با وجودی که این وصلت از محرمات است، خانم آلوینگ میل دارد فرزندش پیش از مرگ، لذتی از این زندگی کوتاه ببرد. انتشار این نمایش نامه جنجالی علیه ایبسن به راه انداخت. "اشباح" به ترجمه ی مهدی فروغ، اوایل دهه ی پنجاه شمسی برای تله ویزیون ملی ایران ضبط و پخش شد. نمایش نامه را "فرخزادی" یکی از تیاتری های جوان و با استعداد آن زمان کارگردانی کرد و خانم شهلا ریاحی نقش خانم آلوینگ را بازی کرد.

آثار نمایشی هنریک ایبسن مانند زندگی اش پر از فراز و نشیب اند. برخی منتقدان او را به راستی ستوده اند و برخی هرگز آثارش را نپسندیدند. ایبسن به معنایی که دکتر امیر حسین آریانپور در کتاب "ایبسن آشوب گرای" نوشته، چه در زندگی و چه در آثارش یک آنارشیست جلوه می کند. با وجودی که گفته اند از شکسپیر به این سو دوران تراژدی بسر آمده، برخی از منتقدان بر این اعتقاداند که ایبسن تنها نمایش نامه نویسی ست که برخی از آثارش مانند اشباح و هداگابلر به تراژدی به معنای ارسطویی و شکسپیری آن نزدیک است.
1 like · flag

Sign into Goodreads to see if any of your friends have read Ghosts.
Sign In »

No comments have been added yet.