Петър Стойков's Reviews > Зад маската на дявола

Зад маската на дявола by Николай Пенчев
Rate this book
Clear rating

by
2499456
's review

it was ok

Когато мислим за историята и за хората, живели в древните времена, някак имаме склонността да си ги представяме по-различни от днешните хора - или по-"героични", тръпнещи да се хвърлят в славните битки, изобилстващи в учебниците по история, или пък по-глупави, някак неуспяващи да разберат елементарни концепции за света и природата, които ние днес приемаме за даденост. И живота им си го представяме някак "исторически", съставен главно от смени на царе, войни, папи, патриарси и други подобни събития - отново благодарение на историческите книги, които главно с това се занимават.

Всъщност, хората като цяло не са се променили през последните 40 хил. години. Между теб и твоя преддеча, който е гонил мамутите с копие, римския грънчар и средновековния български селянин, реално няма съществена генетична разлика физически и умствено. Те не са били "по-глупави", щото са вярвали в това или онова - и ти да беше живял тогава, и ти щеше да вярваш. Натрупаните в обществото знания са били различни, но човешката природа си е същата и животът и действията на хората "от едно време" са били учудващо еднакви.

Да, ама не точно еднакви. Все пак обществата и начинът, по който правят това или онова търпят изменения както под влияние на културната мода, така и натрупаните обществени знания.

В "Зад маската на дявола", наистина, обикновеният писар става сутрин, купува си закуска от сергия, живее на квартира и се тюхка за наема, притеснява се дали колегите му го уважават... такива, обикновени неща, които Николай Пенчев е описал много добре.

Но ако вземем за пример криминалното разследване обаче (щото Зад маската на дявола е криминален роман), ще видим че то не е от областите на учудващи сходства с днешния ден, а по-скоро на учудващи разлики. С които авторът на книгата очевидно не е наясно.

В стремежа си да напише завлядяващ криминален роман, Николай Пенчев си представя, че в средновековна Плиска едно криминално разследване би протекло горе долу по подобен начин, по който те протичат днес - оглед на местопрестъплението, разпит на свидетели, събиране на доказателства и т.н. Исторически погледнато, той няма как да е по-далече от истината.

Подобни "полицейски" и "съдебни" практики започват да се зараждат едва 5оо години по-късно в най-прогресивните части на Европа а и даже тогава трябва да минат още 500 г., за да добият някакво подобие на днешните.

В средновековна България разследването на престъпления и правосъдието са изглеждали по коренно различен начин - базирани главно на клетвени показания, но не толкова на свидетели които са видели станалото, а по-скоро на застъпници на тази или онази страна, които със своята обществена и властова репутация да дадат тежест на обвинението.

Нискостоящи в обществената йерархия свидетели/заподозрени биха могли да бъдат попребити/поизмъчвани, но накрая всичко се свежда до това кой има по-голяма власт, престиж и връзки. Не говорим за корупция (както би изглеждал днес подобен почин) - напротив, това е бил законният, обществено приет начин за третиране на престъпленията и осъжданията.

Съвременни идеи като дедукция, физически доказателства, разделение на разследването от осъждането и т.н. не са се били появили все още, а обществените настроения на тълпата и властимащите са били основните съображения на разследващия.
4 likes · flag

Sign into Goodreads to see if any of your friends have read Зад маската на дявола.
Sign In »

Reading Progress

May 7, 2021 – Started Reading
May 7, 2021 – Shelved
May 19, 2021 – Finished Reading

No comments have been added yet.