Ahmad Sharabiani's Reviews > گرگ بیابان

گرگ بیابان by Hermann Hesse
Rate this book
Clear rating

by
614778
's review
Oct 03, 2008

really liked it
bookshelves: 1001-book, fiction, classic, literature, 20th-century, german, biography

684. Der Steppenwolf = Steppenwolf, Herman Hesse
عنوان: گرگ بیابان؛ نویسنده: هرمان هسه؛ انتشاراتیها: بنگاه ترجمه و نشر کتاب - اساطیر، ارغوان، فردوس، علمی فرهنگی، جامی؛ تاریخ نخستین خوانش: ماه ژوئن سال 1974 میلادی
عنوان: گرگ بیابان؛ هرمان هسه؛ مترجم: کیکاووس جهانداری؛ چاپ دیگر: تهران، بنگاه ترجمه و نشر کتاب، چاپ دوم سال 1346 ؛ نخستین چاپ در نشر اساطیر 1368؛ در 368 ص؛ شابک: 9645960320؛ چاپ دوم 1376؛ شابک: 9645960320؛ چاپ سوم 1383؛ چاپ چهارم 1388؛ چاپ دیگر: تهران، علمی فرهنگی، 1394، در سی و هشت و 346 ص؛ شابک: 9786001215728؛ موضوع: داستانهای نویسندگان آلمانی زبان قرن 20 م
مترجم: مرتضی ملکی؛ تهران، نشر ارغوان، 1362؛ در 293 ص؛
عنوان: گرگ بیابان - بانضمام بازخوانی و تفسیر انتقادی؛ مترجم: قاسم کبیری؛ تهران، نشر فردوس، 1368؛ در 383 ص؛ چاپ سوم 1376؛ چاپ چهارم 1383؛ شابک: 9645509076؛ چاپ پنجم 1387؛ شابک: 9643202712؛ چاپ ششم 1389؛ شابک: 9789643204471؛ چاپ هشتم 1394؛
مترجم: وحید منوچهری واحد؛ تهران، جامی، 1391، در 232 ص؛ شابک: 9786001760778؛
گرگ بیابان نخستین بار در سال 1927 میلادی در آلمان منتشر شد، و اولین بار در سال 1929 میلادی به زبان انگلیسی ترجمه شد؛ نویسنده ی نامدار در این اثر عناصر اتوبیوگرافی و روانکاوی را با هم ترکیب کرده، بخشی از رمان بحران ژرف روحی هرمان هسه را با تصویر کردن شکاف بین انسان بودن ایشان، و رفتار پرخاشگرانه و بی خانمانی خویش همانند یک گرگ را، در طی دهه 1920 میلادی به خوانشگر مینمایاند، و ... نقل از متن
یکی بود، یکی نبود، مردی بود به نام هاری، ملقب به گرگ بیابان، روی دو پا راه میرفت، لباس میپوشید و انسان بود، اما با این اوصاف در واقع یک گرگ بیابان بود. از چیزهایی که مردمان فهمیده میتوانند بیاموزند، چیزها آموخته بود، و آدمی به نسبت باهوش بود. آن چه را فقط او یاد نگرفته بود، این بود که: رضایت خاطر را در وجود خویش و زندگی خویش جستجو نماید. پایان نقل از صفحه 67؛ ا. شربیانی
41 likes · flag

Sign into Goodreads to see if any of your friends have read گرگ بیابان.
Sign In »

Reading Progress

Started Reading
June 1, 1974 – Finished Reading
October 3, 2008 – Shelved
October 7, 2010 – Shelved as: 1001-book
October 7, 2010 – Shelved as: fiction
October 7, 2010 – Shelved as: classic
October 7, 2010 – Shelved as: literature
October 10, 2015 – Shelved as: 20th-century
October 10, 2015 – Shelved as: german
June 29, 2017 – Shelved as: biography

No comments have been added yet.