Reza Mahmoudi's Reviews > 21 Lessons for the 21st Century

21 Lessons for the 21st Century by Yuval Noah Harari
Rate this book
Clear rating

by
39804696
's review


هراری در کتاب «انسان خردمند گذشتهٔ ما را بررسی کرد.در کتاب انسان خداگونه به آیندهٔ ما میپردازه اکنون یکی از خلاق‌ترین اندیشمندان این سیاره به حال حاضر بازمیگردد تا عاجل‌ترین موضوعات و معضلات امروزین را در کتاب 21 درس برای قرن بیست و یکم توضیح دهد.
چگونه کامپیوترها و روباتها معنای انسان بودن را تغییر می دهند؟ چگونه با بیماری همه گیر اخبار جعلی برخورد کنیم؟ آیا ملت ها و ادیان هنوز هم بهم مرتبط هستند؟ ما باید به فرزندانمان چه چیزی آموزش بدهیم؟
کتاب 21 درس برای قرن بیست و یکم نوشته یووال نوح هراری، در زمانه‌ای که به سوی قلمرو مبهم آینده گام بر میداریم، پژوهشی کاوشگرانه (عمیق) و روشنی‌بخش (الهام‌بخش) برای ضروری ترین مسائل امروز را ارائه می دهد.همانطور که تکنولوژی سریع تر از درک ما پیشرفت میکند،
هک کردن، یک جنگ تاکتیکی به حساب می رود و جهان بیش از پیش حالت دو قطبی به خود می گیرد، هراری به ادامه دادن زندگی در این شرایط که همه چیز تغییر می کند و باعث سردرگمی می شود، پرداخته و سوال های مهمی را می پرسد که ما برای نجات یافتن، نیازمند پاسخ به آن ها هستیم
هراری در قالب ۲۱ فصل برانگیزاننده که عمیق و در عین حال قابل فهم هستند،با زدودن پیچیدگی از مقولات سیاسی،فناورانه، اجتماعی و بیان توصیه هایی در مورد چگونگی مهیاشدن برای آینده ای کاملا متفاوت از زمانه ای که در آن زندگی میکنیم، به تحکیم و پیرایش ایدههای ارائه شده در کتابهای پیشین
.خود می‌پردازد.چگونه ما می‌توانیم آزادی انتخاب خود را حفظ کنیم در حالی که کلان-داده (اشاره داره به الگوریتم‌های جمع‌آوری دادهٔ سایت‌هایی چون گوگل و فیسبوک) ما را می‌نگرد و زیر نظر دارد؟ نیروی کار آینده به چه صورت خواهد بود و چگونه باید خود را برای آن آماده کنیم؟

چگونه باید با تهدید تروریسم روبه‌رو شویم؟ چرا لیبرال دموکراسی دچار بحران است؟ توانایی منحصر به فرد هراری برای معنابخشی به جایی که از ;کجا آمده ایم (تاریخ) و آن چه به سوی آن می رویم (سرنوشت انسان)، توجه میلیون ها خواننده را به خود معطوف کرده است.

در این نوشتار، وی در جهانی سرشار از غوغا و عدم اطمینان، از ما، ارزش ها، معانی و دقت نظر شخصی را می طلبد. در زمانهٔ احاطه شدن با اطلاعات نامرتبط، شفافیت و وضوح می‌تواند نقطهٔ قوت باشد.
یان چالش های پیچیده دوران معاصر به گونه ای شفاف و قابل فهم، کتاب ۲۱ درس برای قرن بیست و یکم را به یکی از خواندنی های ضروری تبدیل کرده است این کتاب در 30 آگوست 2018 منتشر میشه
11 likes · flag

Sign into Goodreads to see if any of your friends have read 21 Lessons for the 21st Century.
Sign In »

Reading Progress

Finished Reading
July 21, 2018 – Shelved
July 21, 2018 – Shelved as: to-read

Comments Showing 1-1 of 1 (1 new)

dateDown arrow    newest »

Naqvi Hussain Would you be able to give me the softcopy


back to top