nedim's Reviews > Endoktrinasyon ve Türkiye'de Toplum Mühendisliği

Endoktrinasyon ve Türkiye'de Toplum Mühendisliği by Serdar Kaya
Rate this book
Clear rating

by
76726464
's review

really liked it
bookshelves: middle-east

Kitapta bahsi geçen bazı başlıklar/konular/alıntılar;

"İnsanlığın uzun ve iç karartıcı tarihine baktığınızda, korkunç suçların isyandan çok itaat adına işlendiğini görürsünüz." C.P.Snow

"Savaşlarda, askerlerin niyetleri ile onları savaşa gönderen siyasi liderlerin niyetleri arasında her zaman bir fark vardır." Howard Zinn

- Milgram Deneyi https://www.youtube.com/watch?v=msxiC...

"Bir insanın hayatı kolektif normlar tarafından şekillendiği ölçüde bireysel ahlak bozukluğu da büyür." Carl Gustav Jung

“Bir insanın nihai ölçüsünü huzurlu anlarda değil, mücadele ve ihtilaf zamanlarında durduğu yer belli eder." Martin Luther King, Jr.

- Zimbardo (Stanford) Deneyi

- Asch Deneyi

- Berns Deneyi

"Genel devlet eğitimi, insanları birbirleriyle tamamen aynı kalıba sokmaya yarayan bir entrikadan ibarettir ve insanları içine soktuğu kalıp, yönetime hakim olan gücü memnun edecek olandır. -bu yönetim ister monarşi, ister teokrasi, ister aristokrasi, isterse de mevcut neslin çoğunluğu olsun- [Böyle bir eğitim] verimli ve başarılı olduğu ölçüde, zihinler üzerinde bir despotluk inşa eder." John Stuart Mill

"Hemen her eğitimin siyasi bir amacı vardır: Eğitim, diğer gruplarla rekabet halinde olan milli, dini ve hatta sosyal bir grubu güçlendirme amacındadır. Öğretilecek konuları, sunulacak ve saklı tutulacak bilgileri, öğrencilerin edinmeleri beklenen zihinsel alışkanlıkları belirleyen de, en başta, işte bu amaçtır. Aklın ve ruhun içsel gelişimini destekleme adına ise neredeyse hiçbir şey yapılmaz, ki aslında en çok eğitim almış olanların zihinsel ve ruhi hayatları çoğunlukla körelmiştir." Bertrand Russell

- Kitlesel eğitimde kullanılan yöntemler
-- Dikkati başka tarafa çekme
-- Bilgi saklama
-- Bilgi manipülasyonu
-- Ezber yükleme
-- Tekrar
-- Korku
-- Değer telkini

"Bir bebekten katil yaratan karanlığı sorgulamadan hiçbir şey yapılamaz." Rakel Dink

- Jane Elliott (göz rengi) deneyi

"Çoğu medeniyet korkaklık üzerine kurulmuştur. Korkak olmayı öğreterek medenileştirmek epey kolaydır. Cesaret standardını düşürürsün. İstekleri sınırlandırırsın. İştahları denetim altına alırsın. Ufkun etrafını çitle çevirirsin. Her faaliyet için bir kanun yaparsın. Kaosun varlığını inkâr edersin. Çocuklara bile yavaş yavaş nefes almalarını öğretirsin. Evcilleştirirsin." Frank Herbert

"Türkler bu ülkeyi fethettikten sonra, ona Diyarı Rum demişlerdir (Roma Ülkesi). Eğer Haçlılar bu topraklara Turchia adını vermeselerdi, çok şaşırtıcı ama biz bugün Rum adıyla anılıyor olacaktık veya en fazlasından Rumiler denilecekti." [Kılıçbay, Mehmet Ali. 1994. Cumhuriyet ya da Birey Olmak. Ankara: İmge Kitabevi Yayınları. 205]

"Modern insan, ne istediğini bildiği yanılsamasıyla yaşar, ama aslında istemesi 'gereken' şeyi istemektedir." Erich Fromm

- Bilgiyi araçsallaştıran her türlü uygulama gibi propaganda için de esas olan, neyin doğru olduğu değil, istenilen amaca ulaşma adına bilginin (ya da dezenformasyonun) ne şekilde kullanması gerektiğidir. Bu o derece öyledir ki, kimi zaman hem doğru hem de işe yarar bilgiler dahi “inandırıcı olabileceği” düşüncesiyle gizlenebilir.

"Bir doktrinin etkili olabilmesi için anlaşılmaması, ama ona ina­nılması gerekir. Bizler sadece anlayamadığımız şeylerden mutlak surette emin olabiliriz. Anlaşılan bir doktrin, gücünü kaybeder." Eric Hoffer

"Hayvan sürüsü tabiatının su yüzüne çıkmış en kötü örneği olan militarist sistemden tiksiniyorum. Bir bandonun nağmele­riyle uygun adım marş yürüyüşü yapan bir insanın bundan memnuniyet duyabilmesi, onu küçümsemem işin yeterlidir. Tek ihtiyacı olan belkemiği iken, o büyük beyni ona yanlışlıkla veril­miş. Medeniyetin bu hastalıklı noktası, mümkün olduğunca hızlı bir şekilde ortadan kaldırılmalı. İntizamla gelen kahramanlık, hissiz şiddet ve vatanseverlik adı altında yapılan bütün ölümcül saçmalıklardan nasıl da nefret ediyorum." Albert Einstein

- Çözüme kavuşturulması gereken üç problem vardır: Yapısı gereği bir diğerinden farklı olan insanları (1) yekvücut kılmak, (2) eylem planının ne olduğunu dahi sorgulamadan (ve hatta bilmeden) kendi­leri adına alınan kararlara koşulsuz itaat edecek duruma getirmek ve hepsinden önemlisi, (3) kolektif varlığın sıhhati adına ölmeye ikna etmek. Tek tipleştirme birinci, itaate şartlandırma da ikinci problemin çözümü için şarttır. Endoktrinasyon ise, her üç proble­min çözümü için de gereklidir.
-- Tektipleştirme: küçük ya da büyük bir grup içerisin­de yer alan insanların mümkün olduğunca birbirlerine benzetilerek aynılaştırılmaları anlamına gelir.
-- İtaate şartlandırma: saygı, sevgi, sorumluluk ve korku gibi hislerin tesir altına alınarak kurumsal kültürün bireyde hakim olmasını sağlamak.
-- Endoktrinasyon: Militer kurumsal kültürün ayakta tutulabilmesi, rasyonel olmaktan ziyade duygusal temellere dayanan ve kışlanın içerisindekiler kadar, dışarısındakileri de hedef alan bir algı yöne­timini gerekli kılar. Zira ülkesi için bir yandan kendi hayatını tehli­keye atan işler yapacak, diğer yandan da başkalarının carımı yak­mak zorunda kalacak olan asker, hem bu işe başvurmadan önce askerliğin erdemli bir iş olduğunu düşünmeli, hem de üniforma giydiğinde başkalarınca itibar göreceğini bilmelidir.

"Teslim olmak yerine ölen Japon askerlerine fanatik derken, aynı şeyi yapan Amerikan askerlerine kahraman diyoruz." Robert M. Hutchins

"Kahraman bizi kurtardı. Yaşasın kahraman! Peki şimdi bizi kahramandan kim kurtaracak?" Cato the Elder (Yaşlı Cato)

"Kahramana tapınma, özgürlüklere saygının en az derecede bu­lunduğu yerlerde en güçlü seviyededir." Herbert Spencer

- Newcastle Üniversitesi çay kahve deneyi

- Türkiye’de halkın nihayet bir toplum olabilmesini de mümkün kılabilecek olan böyle bir gelişmenin yaşanabilmesi için, herkesin başkalarının acı tecrübelerini de kendisininkiler kadar önemsemesi ve bunu pragmatik kaygılardan uzak bir içtenlikle yapması gerekli.
1 like · flag

Sign into Goodreads to see if any of your friends have read Endoktrinasyon ve Türkiye'de Toplum Mühendisliği.
Sign In »

Reading Progress

Finished Reading
April 6, 2018 – Shelved

No comments have been added yet.