MOL's Reviews > The Republic

The Republic by Plato
Rate this book
Clear rating

by
4339152
's review
Sep 28, 2011

liked it
bookshelves: law-school, dystopia
Read in September, 2011

Knyga - amerikietiškieji kalneliai - taip, kaip man patiko kūrinio pradžia, keli skyriai jo antroje pusėje ir siurrealistinė pabaiga, taip man nepatiko idiotiškos Platono idėjos apie cenzūrą, šeimos nebuvimą, cinišką požiūrį į melą ir jo požiūris į meną, ypač Homerą. Bendrai paėmus, man Platonas nepatiko, jis priklauso tų "teisiųjų" kastai, kurių labiausiai nemėgstu, nes jie mano, kad elgiasi teisingai ir turi moralinę teisę spręsti kas gerai, o kas ne. Be to, ta dialogų forma, su padlaižiaujančiu partneriu - idiotizmas.
------------------------
1 Knyga

Kai sunyksta kūniški malonumai, kyla nors paskalbėti (auga dvasinių malonumų svarba).

Sakyti tiesą ir grąžinti tai, ką paėmei, tai dar nėra teisingumo apibrėžimas. (pvz. išprotėjusiam žmogui grąžinti ginklo -
nevalia)

Yra teisinga kiekvienam atiduoti, ką esi skolingas. Tačiau, jeigu skolos grąžinimas bus žalingas ir grąžintojui ir gavėjui,
o grąžintojas ir gavėjas bus draugai, tai nebebus skolos grąžinimas.

Pagal Simonidą - teisingumas yra atiduoti kiekvienam tai kas jam pridera, tai ir yra skola.

Teisingumas nėra toks jau vertingas dalykas, jei jis būna naudingas tik tada, kai nesinaudojama daiktais.

Trasimachas - visos valdžios leidžia įstatymus savo pačios naudai. Vadinasi, teisingumas yra tai, kas naudinga stipresniam.
Sokratas tai atmeta ir teigia, kad valdovas visada daro tai, kas naudinga silpnesniajam, kitaip jis ne valdovas. Tai
pagrindžia to, kad niekas jokio darbo už dyką nedirba, nes iš to naudos gauna ne jis, bet tas, dėl kurio jis dirba. Be to,
jis teigia, kad valstybę geras žmogus eina valdyti tik todėl, kad nebūtų valdomas blogesnio už save žmogaus. Jei visi
žmonės būtų geri, tai niekas nenorėtų eiti į valdžią, nes verčiau gautų naudą, negu vargtų ją teikdamas kitiems.

Trasimachas "Tie, kurie smerkia neteisingumą, bijosi ne elgtis neteisingai, o patys patirti neteisingumą"
Neteisingumas, jeigu jis didelis, yra didesnis už teisingumą. Teisingumas - stipresniajam, neteisingumas - pačiam sau.
Sokratas tai atmeta, nes neteisingai besielgentys turi, bent jau tarpusavyje elgtis teisingai, kitaip nieko nebus. Taip ir
viename žmoguje ilgainiui neteisingumas sukels chaosą.
---------------------------------------------------
2 Knyga

Su Glaukomu

Žmonės sako, kad neteisingai elgtis iš prigimties gera, o patirti neteisingumą - bloga. Tiesa patiriamas gėris yra mažesnis
už patiriamą blogį. Įstatymai atsirado, kai žmonės pamatė, kad geriau elgtis teisingai, negu patirti ir elgtis neteisingai.
Įstatymas pavadintas teisingumu ir tai yra jo kilmė bei esmė.

Neteisingas elgesys ---> Teisingumas ---> Neteisingas kito elgesys

Nė vienas nėra teisingas savo noru - teisingi tik todėl esam, kad ir su mumis būtų elgiamasi teisingai.
Teisingieji gyvenime kenčia, neteisingieji (apsimesdami teisingais) patiria šlovę, taigi svarbiau ne ar esi teisingas, bet
ar tokiu atrodai.

Sokratas:
Didesniame dalyke ir teisingumas yra didesnis ir lengviau suvokiamas.
Valstybė atsiranda tada, kai kiekvienas iš mūsų jaučiasi negalįs pats vienas viskuo apsirūpinti, nes trūksta daugelio
daykų.

Karą sukelia aistra turėti visa daugiau.
Dievas yra ne viso ko, o tik gėrio priežastis.
Tai, kas tobula - nesikeičia. Jei vis dėlto jis keičiasi, tai būtinai tik į blogesnį, nes tobulybė už save geresnė būti
negali. Todėl joks savanoriškas kitimas tobulybei ir nereikalingas.

Tobuloje valstybėje - privalo būti cenzūra ir negali būti piktžodžiavimo Dievo atžvilgiu.
-------------------
3 Knyga

Melas - lyg vaistas žmonėms, bet jį galima naudoti tik gydytojams.
Ribojamas daugiabalsis dainavimas, fleitos ir dauguma kitų instrumentų.
Kiti menai irgi ribojami tiek, kad būtų viskas gražu ir harmoninga.
Gydyti tik tokius, kurie lengvai pagydomi ir gali būti naudingi valstybei, nepagydomų - negydyti.
Gimastika ir dailieji menai - sielai (kad žmogus, nei per daug suminkštėtų, nei pasidarytų pernely agresyvus.

Nuomonė gali iškristi iš galvos arba atsisakant (po apmąstymų) klaidingos nuomonės, arba nejučiom, atmetant teisingą nuomonę (suviliotas arba užmiršęs).

Platono melas mitas: visi žmonės buvo auginami po žeme, o apmokymai tik jų galvose, kiečiausius gimdant Dievas įmaišė aukso, sargybiniams sidabro, o likusiems vario ir
geležies, tiesa iš aukso, gali gimti kiti metalai ir atvirkščiai. Gimę "su auksu ar sidabru" šių metalų liesti negalės ir netgi būti su jais po vienu stogu, nes
nevalia dieviškojo aukso maišyti su žmogiškuoju.
Bendras sargybinių maitinimas, nėra privačios nuosavybės.
--------------------
4 knyga

Su Adimantu ir Glaukomu

Valstybės ypatybės: išmintis, narsumas, nuosaikumas ir teisingumas (čia turimas galvoje sąžiningas savo darbo dirbimas).
Išmintis, narsumas - būdingi tik išrinktiesiems. Nuosaikumas - visiems, kad būtų darna.

Draudžiamas trijų luomų maišymąsis.

Žmoguje, kaip ir valstybėje trys pradai - protas, geismas ir aistra. (Valdžia, sargybiniai, likę). Teisingumas - šių pradų santarvė.
----------------------
5 knyga

Glaukomas, Trasimachas, Adimantas


Platonas teigia, kad moterys iš prigimties yra tokios pat, kaip ir vyrai, tik fiziškai silpnesnės ir joms siūlo teikti vienodą mokymą ir užduotis.
Jis sako, kad reikia poruotis geriausiems su geriausiomis, bet meluoti ir sakyti, kad tas poravimasis - burtų keliu. Vestuvių skaičius ribojamas, pagal poreikį.
Tėvai savo vaikų nepažins ir vaikais vadins visus gimusius 7 mėnesiai po vaiko gimimo. Broliai ir seserys santykiaus tik jeigu burtai taip lieps.

Viskas bendra, kad ir džiaugsmai, ir nesėkmės būtų bendri.

Vaikui reiks vesti į karo žygius, kad šie priprastų prie karo.
Lavonų apiplėšinėjimas - amoralus, reikia leisti priešui atsiimti negyvėlius.
Karas su barbarais ir tik nesantaika su graikais. Pastarųjų kaimų deginti negalima ir negalima imti į vergiją.

Nuomonė - reiškinys tarp žinojimo ir nežinojimo.
Tikri filosofai tie, kurie pažįsta būti ir žino, o ne tik turi nuomonę.
Filosofui pritinka narsumas, sielos kilnumas, nuovokumas ir gera atmintis.
--------------
6 knyga

Geriausia prigimtis, maitinama netinkamu maistu, nukenčia labiau negu vidutinė.

Sofistai - tik apsimeta filosofais, iš tikrųjų jie tiesiog perpranta minią ir jai pataikauja.
Didūs žmonės tampa blogais filosofais, nes juos sugadina supanti aplinka.

Kas gražu, tas sunku.

Daiktus galime matyti, bet ne suvokti, o idėjas galime suvokti, bet ne matyti.

Yra dvi protu suvokiamos sielos dalys: vieną suvokiame naudodamiesi prielaidomis ir atvaizdais - daiktais priklausančiais žemesniai sričiai
(kaip geometrijoje skaičiuojame ne ant lapo nubrėžto trikampio, bet apskritai trikampių kraštinę). Kitą suvokiame dialektinio sugebėjimo dėka.

4 sielos būsenos - Mąstymas, Nuovoka, Tikėjimas ir Spėjimas. Mąstymas, nuovoka - žinojimas. Tikėjimas, spėjimas - manymas.
-----------------------
7 knyga

Žmonės prirakinti prie grandinių, nugara į ugnį ir šviesą, tad mato tik atvaizdus/šešėlius tikrųjų daiktų, o tie, kurie ištrūksta - pamato viska, bet per greit
ištrūkę apanka nuo šviesos, o kuriuos vėl prirakina - apanka nuo tamsos. Žmonės mąstyti moka iš prigimties (kaip ir matyti) tereikia tą matymą/mąstymą nukreipti
tinkama linke, tai valstybės pareiga. Bet valstybė turės ne tik nušviesti protinguosius, bet ir priversti juos valdyti kitus ir šviesti juos sava išmintimi. Tai bus
tarsi skolos grąžinimas, už gautą išmintį.

Matematika svarbi, nes verčia sielą mąstyti. Geometrija taip pat svarbu, nes joje mokomasi apie amžinąsias tiesas. Tada eina stereometrija, bet Platonas skundžiasi,
kad ji labai menkai ištirta. Ketvirtoje vietoje astronomija. Po to muzika (garsų harmonijos mokslas). Tada dialektika, kuri yra svarbiausia, nes kalba apie tikrųjų
daiktų esmę, jų įrodymą.

Išradingiausi, gabiausi vaikai išskiriami į atskirą grupę, jiems sulauks dvidešimties jie bus supažindinti su visų iki tol mokytųsi mokslų apžvalga bei bus žiūrima
ar jie geba matyti visumą, jie pradedami mokyti dialektikos. Sulauks trisdešimties - dar viena atranka, pagal tai, kas toliausiai pasistūmėjo dialektikoje. 50 metų
geriausieji taps filosofais.
----------------------
8 knyga

Yra penkių rušių valstybės:
Tobula, aristokratinė --->lakedemoniečių - timokratija ---> oligarchija ---> demokratija ---> tironija

Pradžioje, tobulos santvarkos metu, gims negabūs vaikai, jie vaidysis, prasidės luomų maišymasis, turtas bus pasidalintas, užaugs labiau karui, nei taikai skirti
diktatoriai ir taip aristokratija virs TIMOKRATIJA. Ten pagrindinės verybės bus godumas ir šlovės siekimas. Gėris maišysis su blogiu.
TIMOKRATIJOS žmogus mažiau išprusęs, nors vertina išprusimą, mielai jo klausosi, bet pats nekalba. Vergams yra kietas, nors jų neniekina. Mėgsta gimnasitką, medžioklę,
valdžios pagrindu laiko ne iškalbą ir pan., bet karo žygius.

Tokioje valstybėje turtas ir kova dėl jo žudo valstybę. Dėl turto keičiami įstatmai, jų nebepaisoma, galiausiai turtas tampa pagrindine vertbe ir galios matu. Valstybė
virsta OLIGARCHIJA. Turtas tampa garbės arba niekinimo priežastimi. Tokioje valstybėje ne gebėjimai, bet turtas lems valdžios pasidalijimą, joje bus dvi atskiros
valstybės - turtingųjų ir vargšų. Turtingieji bijos apginkluoti vargšus, nes šie bus pavojingesni už priešą, be to ir pinigų tam reikalui jie šykštės.
Be to, valstybės valdymas bus žmonių, dirbančių kitus darbus rankose.
OLIGARCHIJOS žmogus turtą laikys pagrindine vertybe, turtas bus vienintelis dalykas keliantis pagarbą, susižavėjimą.

Kadangi turto švaistymas yra leidžiamas, atsiranda turtuolių, kurie nuskursta ir prasiskolina, jie pradeda regzti sąmokslus. Oligarchai jų nepastebi, nes rūpinasi
tik savo turtu, be to jie ir nutunka, nes gimnastikai laiko nebeskiria. Galiausiai vargšai pradeda vidaus karą ir jį laimi. Valstybė tampa DEMOKRATINĖ. Tokioje
valstybėje visi lygūs, visi laisvi. Sulyginami ir lygūs ir nelygūs, niekas tampa neprivaloma.
dirbančių kitus darbus rankose, taigi jie negalės viso dėmesio skirti valstybei.
DEMOKRATIJOS žmogus - poreikių, malonumų vergas. Jis pasiduoda pirmam pasitaikiusiam troškimui ir nė vieno iš jų neišskiria. Jo gyvenime nėra tvarkos, jis betikslis.

Tokioje valstybėje nepaklusnumas tampa aksioma. Vaikai nebebijo tėvų, piliečiai susilygina su svetimšaliais, mokytojai bijo mokinių. Jaunieji negerbia vyresnių.
Galiausiai niekas nebepaiso įstatymų. Demokratinėje valstybėje - trys žmonių grupės - tranai, turtingesnieji (iš kurių pelnas atimamas) ir liaudis, kuriai tranai
padalija turtingųjų pelną (nepamiršdami, aišku, ir savęs). Turtingieji pradeda regzti sąmokslus, tad aliaudis išsirenka žmogų, kuris juos apsaugotų nuo sąmokslų.
Demokratrija virsta TIRONIJA. Tironas, įgavęs minios paklusnumą, nebegali atsispirti - sukelia karą prieš turinčius nuosavybę. Išžudo daug piliečių. Jis nuolat kelia
karus, kad būtų reikalingas valstybei. Tironas ima persekioti piliečius, ieškodamas tarp jų potencialių varžovų. Naikina visus geriausius žmones. Vergus toks tironas
padarys laisvais ir jie taps jo sargybiniais. Tokia sargyba reikalaus pinigų, tad šiuos jis ims iš valstybės iždo.
TIRONIJOS žmogus nepasotinamas, stengiasi patirti kuo daugiau malonumų, dėl jų jis gali paaukoti net ir motiną ir tėvą. Jis lyg narkomanas, norintis vis daugiau.
Toks žmogus pataikaus ir lenksis bet kam, iš ko gaus naudos, o esant galimybei apgaus. Visi tironijos gyventojai nelaimingi, o pats nelaimingiausias - tironas, turintis
gyventi vienatvėje, apsuptas priešų.
--------------------------
9 knyga

Trys žmonių pradai: vienu pradu žmogus tampa aršus, kitu pažįsta, trečiu geidžia.

Ramybė nėra nei malonumas, nei kančia. Ji tik atrodo, kaip malonumas, palyginus su kančia ir kaip kančia palyginus su malonumu. Ramybė tai tarpinė būsena.
Gyvenime taip pat yra trys būsenos - aukšta, žema ir vidutinė. Tie, kas domisi tik žemiškaisiais malonumais, pakyla tik iki viduriniosios ir mano, kad pasiekia
malonumų viršūnę, nors iš tiesų tik kyla ir leidžiasi tarp vidurinės ir žemosios būsenų.
---------------
10 knyga

Dievas, meistras, dailininkas
Lovos idėja, lova, lovos piešinys
Idėja, daiktas, daikto pamėgdžiavimas

Pabaigoje visai neblogas siurrealistinis pasakojimas apie nebūtį.
flag

Sign into Goodreads to see if any of your friends have read The Republic.
Sign In »

No comments have been added yet.