Mohammad Zolfaghari's Reviews > Intellectuals: From Marx and Tolstoy to Sartre and Chomsky

Intellectuals by Paul  Johnson
Rate this book
Clear rating

by
23710390
's review

it was ok

کتاب می‌خواهد بگوید که بسیاری از متفکران مشهور عوضی هستند. عوضی از این جهت که گاهی پایبند موارد ساده قوانین یا ارزش‌های اخلاقی نیستند. رفتارشان مطابق با افکارشان یا حداقل آن افکاری که عرضه می‌کنند نیست. برای رسیدن به شهرت، ثروت و دیگر خواسته‌هایشان حاضرند کارهای غیر اخلاقی بکنند.
به نظرم حتی هدف کتاب هم مسخره است(برای چه کتاب را خواندم؟). دلیل توجهی که به متفکر می‌شود، به گفته‌ها و نوشته‌هایش اخلاقی بودنشان نیست. برای این است که از آثارشان یاد می‌گیریم و آموزش نباید حتما از سمت یک قدیس بیاید. یک دزد، قاتل،‌جانی و … هم می‌تواند به ما نشان دهد فلان باورمان غلط است یا از باور دیگری به درستی دفاع کند.
اینکه تولستوی در رابطه با زنان مشکل داشته و آن‌ها را به چشم شیطان می‌دیده، دلیل نمی‌شود که کتاب‌هایش ارزش ادبی ندارند یا نمی‌توان از آن‌ها لذت برد. بله اگر بعد از اشاره به اینکه تولستوی زنان را به چشم شیطان می‌دیده بتوان نشان داد که در آثارش هم، چنین نگاهی را تلقین می‌کند شاید بتوان نتایجی گرفت. اما باز هم نه تا آن حد که تولستوی را کنار بگذاریم.
اینکه ایبسن دنبال شهرت بوده و به دنبال هر حزبی می‌رفته که به او در رسیدن به اهدافش کمک کند. زیبایی اشعارش را خیلی کم و زیاد نمی‌کند.
یک نفر می‌تواند خیلی متعهد به حقیقت نباشد اما با این حال حقیقت را بگوید.
خلاصه که اُنظر إلی ما قال نه من قال. و البته که موافقم که همین هم اگر و اما دارد.
کتاب طوری رفتار می‌کند که انگار متفکران بت‌های انسان‌ها هستند و مثلا اگر به متفکری علاقه داریم یا تحت تأثیر آثارش هستیم. حالا فردا بگوید این کار را بکن یا آن طور باش، چشم بسته قبول خواهیم کرد. بله به حرف‌هایش توجه می‌کنیم چون تا به حال بسیاری از حرف‌هایی که زده قابل توجه بوده، اما از ابتدا دلیل روی آوردن به متفکر این بوده که به نظرمان منطق حرف‌هایش محکم است، می‌توانیم از او یاد بگیریم و گرهی از مشکلاتمان باز می‌کند. اتفاقا به نظرم متفکران نسبت به بقیه فاصله بیشتری با بت شدن دارند. چون جایگاهشان را از طریقی بدست می‌آورند که با بت شدن در تضاد است.
و البته به نظرم کتاب در رسیدن به هدفش هم ناکام است. در نهایت نشان می‌دهد که متفکران بزرگ اشتباهاتی هم داشته‌اند. ولی نمی‌تواند نشان دهد نسبت به بقیه یا گروه دیگری فاجعه هستند. در کل حتی اگر تمامی مستندات کتاب را قبول کنیم که به نظرم همه‌اش را نمی‌توان قبول کرد، با در نظر گرفتن زمان نمی‌توان گفت متفکران کتاب به لحاظ اخلاقی فاجعه بوده‌اند کارهایشان مرا آن قدرها هم متعجب نکرد.
با لحاظ تمام این‌ها به نظرم بیشتر کتاب زردی بود که با موشکافی زندگی شخصی متفکران دنبال چیزی می‌گشت تا مثلا آن‌ها را رسوا کند.
جدا از این حرف‌ها برایم جالب بود که تعداد زیادی از متفکران کتاب با زن‌ها مشکل داشتند. و بسیاری از آن‌ها وقتی برای خودشان مأموریت ویژه‌ای قائل می‌شوند برای هدایت انسان‌ها، اشتباهات و گندکاری‌هایشان شروع می‌شود.
2 likes · flag

Sign into Goodreads to see if any of your friends have read Intellectuals.
Sign In »

Reading Progress

March 27, 2017 – Shelved
August 4, 2018 – Started Reading
November 7, 2018 – Finished Reading

No comments have been added yet.