Lars K Jensen's Reviews > Form fremtiden: Designledelse som innovationsværktøj

Form fremtiden by Christian Bason
Rate this book
Clear rating

by
4178860
's review
Dec 01, 2016

it was amazing
bookshelves: management

Denne bog er en fantastisk introduktion til begrebet 'designledelse'. Jeg faldt over 'design thinking', som det hedder på engelsk, i diverse artikler, og denne bog er god, når man går fra den umiddelbare interesse til, at man gerne vil vide noget mere konkret om, hvad det går ud på.

Inden man går i gang med bogen (eller i løbet af det første kapitel), skal man gøre op med sig selv, at design er mere end at få fysiske ting og hjemmesider til at se pænt ud. Alt kan designes. Nogle argumenterer sågar at alt er design. Personligt kan jeg rigtig godt lide den danske designer Jacob Jensens definition:

Design er en god idé, som kommunikeres gennem et produkt.


Og ligesom produkter kan designes, således kan organisationer og processer også designes. Nogle af kerneværdierne i designledelse er blandt andet, at man forstå problemstillingen (og stiller spørgsmålstegn ved den), er åbne for idéer og for at lade folk udvide deres horisonter - og at man er god til at inddrage sine brugere/kunder.

Jeg kan især godt lide tanken om 'dobbelt værdi'. Det går ud på, at man skaber værdi både for sine kunder/brugere, men på en måde, organisationen også lærer noget af, så der også skabes værdi her. Som Bason siger, hvis du ikke har organisationen med på den nye måde at gøre noget på, så sker der ingen forandring.

Også tanken om at 'forstyrre' sine kolleger (under kapitlet om at bringe empatien i spil) lyder spændende. Her er der et eksempel fra Rigshospitalet, hvor en leder afspiller interviews med patienterne for de ansatte på en afdeling - mange af de ansatte bliver tydeligt påvirkede; og det var helt bevidst. De skulle 'forstyrres', på en gode måde.

Bason er en mand, der har meritterne i orden, og det kan man også godt læse mellem linjerne.

Jeg kan godt lide bogens opbygning. Den tager udgangspunkt i tre grundlæggende designmetoder og seks engagementer (som parres (to til hver) med de tre metoder):

* Udforsk problemrummet
** Udfordr dine antagelser
** Bring empatien i spil

* Skab nye løsninger
** Giv rum til afvigelser
** Navigér i det ukendte

* Gør fremtiden konkret
** Øv dig på fremtiden
** Gå efter dobbelt værdi

Det gør både bogen og emnet let at gå til - og det går det enormt håndgribeligt, hvad man som leder kan gøre de forskellige steder i processen. Det er så godt set.

Derudover er der gode cases med, fra sprøjter til MobilePay. Det er også interessant at læse, hvordan Danske Bank har implementeret den praksis, at man skal kunne binde noget visuelt på sin idé; illustrere, hvordan den skal se ud. Det sikrer, at man er konkrete fra starten af.

Hvad angår brainstorming, har Bason en lidt anderledes tilgang, end jeg har læst andre steder. I Sprint: How to Solve Big Problems and Test New Ideas in Just Five Days bliver brainstorming som metode helt dømt ude - den fungerer ganske enkelt ikke i sin åbne form, hvor der er masser af halo-effekt (det er jeg enig i), og i Innovation as Usual: How to Help Your People Bring Great Ideas to Life argumenterer forfatterne for, at "focus beats freedom". Her er Bason umiddelbart radikalt anderledes - han siger, at idéprocessen skal være så åben som mulig, hvor forfatterne til 'Innovation as Usual' anbefaler, at man laver en indsnævring af emnet, inden man inviterer folk til at aflevere deres idéer.

For mig gør det egentlig ikke så meget, at de forskellige stykker litteratur om disse emner ikke er enige - det er et godt tegn. For det er ikke 'one size fits all', og jeg vil alligevel fraråde, at man skulpterer noget så kritisk som sine processer, idéhåndtering etc. efter én bog. Hvad der virker for nogle, virker måske ikke for andre - og noget, der virkede i den ene sammenhæng i en virksomhed, virker måske ikke (lige så godt) i en anden sammenhæng i den samme virksomhed. Sådan er det jo.

Bason slutter med en meget vigtig pointe:

De seks engagementer er udtryk for, at det er lederens ansvar, at organisationen når til et sted, hvor design giver maksimal værdi. Det betyder som minimum, at topledelsen - og øvrige ledelseslag - skal have en stærk strategisk bevidsthed om, hvordan man vil arbejde med design, og hvordan designkompetencer skal integreres. Det indebærer også, at organisationens leder kan se sammenhængen mellem forretnings- eller styringsmodellen på den ene side, og designindsatsen på den anden. Som Sara Schøler Lass fra Grundfos ganske rammende siger: "En god leder involverer sig i at forstå, hvad design er."


Sæt i gang.
1 like · flag

Sign into Goodreads to see if any of your friends have read Form fremtiden.
Sign In »

Reading Progress

November 7, 2016 – Started Reading
November 7, 2016 – Shelved
November 15, 2016 –
page 57
28.5% "God introduktion til design som ledelsesværktøj. Og en rigtig oversigt over hvordan forskellige ledelsesmænstre kan bruges ifm. forskellige designmetoder (på et overordnet plan) -- hvilket samtidig er en oversigt over, hvordan resten af bogen er bygget op."
November 17, 2016 –
page 108
54.0% "Interessant læsning om at turde lade sig udfordre på sine antagelser og om det vigtige i at bringe organisationens empati i spil, så folk er mere modtagelige overfor inputs udefra. \n\nGod pointe med bevidst at ville "forstyrre" folk ved at holde processen åben (s. 98-102)."
November 24, 2016 –
page 143
71.5% "Kravene til lederen ifm. at skabe nye løsninger handler primært om at (turde at) give slip. Men samtidig uden at give så meget slip, at ingen ved, hvor man skal ende. 'Hvad' kan ikke altid besvares, men 'hvor' skal lederen have en form for svar på. Derudover var det interessant kort at læse om de tre strategier ifm. håndtering af uvished og utryghed."
December 1, 2016 – Shelved as: management
December 1, 2016 – Finished Reading

No comments have been added yet.